ClassBrowser
ProPlanet B.V.
1.0.5 Varies with device
Met de ClassBrowser wordt inzicht verkregen in het ETIM-classificatiesysteem. De browser is zo opgezet dat zowel via een boomstructuur als door het intypen van trefwoorden klassen kunnen worden gevonden. Iedere klasse bestaat uit een of meerdere productkenmerken, grenswaarden en synoniemen.

Klassen kunnen aan een favorietenlijst worden toegevoegd (bijv. de groep draad en kabels). Met de favorietenknop wordt zodoende een beter inzicht verkregen in het voor de gebruiker relevante deel van de classificatie.

ETIM is begin jaren 90 opgezet door de elektrotechnische installatiesector in Nederland. Het systeem dekt momenteel ook de sanitaire-, verwarmings-, ventilatie- en werktuigbouwkundige sector als ook de scheepsbouw. ETIM is momenteel op Europees niveau beschikbaar in meer dan 10 landen. Met name de Duitse en Nederlandse elektrotechnische sector gebruikt de systematiek in het uitwisselen van productinformatie.

Momenteel zijn de voorlaatste en actuele versie van ETIM beschikbaar (ETIM E5W12 en ETIM6). De app is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits.

The Class Browser provides insight into the ETIM classification system. The browser is designed so that both through a tree-like by typing keywords classes can be found. Each class consists of one or more product characteristics, limit values ​​and synonyms.

Classes can be added to a favorite list (eg. The group wire and cables). With the favorite button is thus obtained a better understanding of the relevant to the user part of the classification.

ETIM early 90s set up by the electrical installation industry in the Netherlands. The system currently covers also the sanitary, heating, ventilation and mechanical engineering sector as well as shipbuilding. ETIM is currently available at European level in more than 10 countries. In particular, the German and Dutch electrotechnical sector used the system in the exchange of product.

Currently, the last and current version of ETIM are available (ETIM E5W12 and ETIM6). The app is available in Dutch, English and German.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less