MOOR
PSMS
1.2 2.2mb

De MOOR app is ontwikkeld voor medewerkers van Nederlandse gemeenten en vormt een verlengstuk van toezicht en handhaving.
De MOOR app maakt het mogelijk dat gebruikers ter plaatse informatie over opbrekingen en werkzaamheden in de openbare ruimte van de gemeente waarvoor zij werken, kunnen signaleren en doorgeven. Vanaf een smartphone of tablet is het mogelijk om een foto van een opbreking te maken en deze door te sturen naar de verantwoordelijke persoon voor toezicht en handhaving binnen een gemeente. De locatie wordt visueel weergegeven op een kaart van Nederland en er vindt een online check plaats met het Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR) of op de bewuste locatie (map.opbrekingen.nl) de opbreking al bekend is.

De MOOR app maakt gebruik van GPS om de locatie van de melding te bepalen. Hou er rekening mee dat het doorlopend gebruik van GPS op de achtergrond er voor kan zorgen dat de batterij van uw apparaat sneller leeg kan raken.

Content rating: Low Maturity

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less