Brockhoff Makelaars
Realworks BV
2.6 Varies with device
Brockhoff Makelaars is bijna 45 jaar actief in de markt en is gespecialiseerd in woningmakelaardij, bedrijfsmakelaardij, nieuwbouwmakelaardij en in het geven van een onafhankelijk en deskundig hypotheekadvies. Wij er trots op in de regio rond Amstelveen marktleider te zijn en dat is te danken aan de inzet van onze 30 enthousiaste medewerkers. Zonder héél veel tijd en persoonlijke aandacht van onze makelaars en backoffice wordt er immers geen woning verkocht of verhuurd!
Naast de woningmakelaardij hebben wij drie specialisaties: Brockhoff Bedrijfsmakelaars, Brockhoff Nieuwbouwmakelaars en Brockhoff Hypotheekadvies.

Gratis verkoopwaardetaxatie
Het op de juiste wijze een betrouwbaar advies geven over de verkoopwaarde van uw woning is erg belangrijk: juist nu. De werkelijke waarde kan immers van veel verschillende zaken afhangen. Niet alleen de recent gerealiseerde verkoopprijzen van vergelijkbare woningen, maar juist ook de onderlinge verschillen met deze woningen.
Daarnaast spelen uiteraard de bouwkundige staat, (toekomstige) bestemmingsplannen en de omgeving een belangrijke rol. Het koopsentiment wisselt momenteel per week: als marktleider weten wij precies wat er in de regio onder potentiële kopers speelt en kunnen wij ons advies maximaal voor u finetunen.

Wilt u vrijblijvend en kosteloos met ons over de woningmarkt van gedachten wisselen? Graag maken wij tijd voor u, bijvoorbeeld voor een gratis waarde-indicatie van uw huidige woning. U kunt ons bereiken op 020 543 73 73 of via info@brockhoff.nl.

Meer informatie
Wij zijn geopend op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.45 uur en elke zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Voor uitgebreide informatie en onze laatste nieuwsbrieven verwijzen wij u graag naar onze website: www.brockhoff.nl.
Dagelijks kort nieuws vindt u op Twitter @BrockhoffTweet en onze facebookpagina.

Brockhoff Brokers is active in the market nearly 45 years and specializes in residential real estate, commercial real estate, construction and brokerage in giving an independent and expert mortgage advice. We are proud to be in the region around Amstelveen leader and that is thanks to the efforts of our 30 enthusiastic employees. Without a lot of time and personal attention of our brokers and back office is indeed no housing sold or rented!
In addition to the brokerage house we have three specializations: Brockhoff Bedrijfsmakelaars, Brockhoff New Brokers and Mortgage Brockhoff.

Free sales valuation
The right way to give a reliable opinion on the market value of your home is very important, especially now. The actual value may indeed depend on many different things. Not only the recently completed sales of similar properties, but also the differences in these homes.
Obviously also play the structural condition, (future) land use and environment an important role. The buying sentiment changes currently per week: as an industry leader we know exactly what is happening in the region among potential buyers and we can fine tune up our advice for you.

Want obligation and without charge exchange with us about the housing of mind? We will make time for you, such as a value-free indication of your current home. You can reach us at 020 543 73 73 or via info@brockhoff.nl.

More information
We are open Monday to Friday from 08:30 to 17:45 and Saturdays from 10:00 to 13:00.
For more information and our latest newsletters, please refer to our website: www.brockhoff.nl.
Daily brief news can be found on Twitter @ BrockhoffTweet and our facebook page.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less