Cense Makelaars
Realworks BV
2.2 Varies with device
De App van Cense Makelaars

Al 50 jaar een begrip in Zandvoort. Onze gemiddelde beoordeling is een 9,4!

OVER ONS

Cense Makelaars is al 50 jaar een begrip op de huizenmarkt in Zandvoort en Kennemerland. 50 jaar makelaardij heeft geresulteerd in ervaring en vakkennis die regelrecht ten goede komen aan onze klanten. Wie onroerend goed zoekt of wil verkopen, huren of wil verhuren, of een taxatie wil laten verrichten is bij Cense Makelaars aan het juiste adres.

HUIS VERKOPEN:

Indien u overweegt uw huis te verkopen willen wij u daar graag bij helpen. Wij komen geheel vrijblijvend en dus zonder kosten bij u langs om toe te lichten hoe een verkoopprocedure in zijn werk gaat en om u te adviseren over de waarde van het pand. Ook zullen wij de mogelijkheden die ons kantoor biedt de revue laten passeren; zo verdient iedere klant en ieder pand een eigen aanpak.

Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak!

HUIS KOPEN:

Naar alle waarschijnlijkheid kent Cense Makelaars het pand dat u op het oog heeft omdat wij al 50 jaar in Zandvoort actief zijn en hier een eigen, zeer uitgebreid archief van hebben. Doe hier uw voordeel mee en informeer naar de mogelijkheden die ons kantoor kan bieden indien u een woning gaat aankopen.

Als u uw droomwoning nog niet heeft gevonden kunt u ons natuurlijk ook inschakelen. U kunt zich bij dan ons aanmelden als woningzoeker; wij houden u dan dagelijks per e-mail op de hoogte van het nieuwe aanbod zullen dan geen mogelijkheid onbenut laten om uw droomhuis te vinden.

Dus ook bij het kopen van een huis helpen we u graag verder op onze bekende professionele manier.

TAXATIE:

Een taxatie is een objectieve waardebepaling welke nodig is om een hypotheek te verkrijgen bij aankoop van een woning. Maar er zijn ook andere redenen waarom een woning getaxeerd dient te worden zoals bij overlijden of echtscheiding. Cense Makelaars heeft twee gecertificeerde register makelaar taxateurs. Onze uitgebreide en goed gefundeerde taxatierapporten (ook NWWI) worden door alle banken en verzekeringsmaatschappijen geaccepteerd.

HUUR, VERHUUR EN BEHEER:

Cense Makelaars is een gerenommeerd kantoor voor de verhuur van uw woonhuis, appartement of bedrijfsruimte. Door onze jarenlange ervaring zijn wij gespecialiseerd in de selectie van huurders en het opmaken van huurcontracten. Indien gewenst nemen wij ook de huurincasso en het behandelen van onderhoudszaken onder onze hoede.

The Cense Brokers App

For 50 years a household name in Zandvoort. Our overall rating is a 9.4!

ABOUT US

Cense Agency is already 50 years a landmark in the housing market in Zandvoort and Kennemerland. 50 years real estate has resulted in experience and professional knowledge straight benefit to our customers. Anyone looking for real estate or want to sell, rent or lease would, or would carry out a valuation is Cense Agents to the right place.

SELLING A HOUSE:

If you are considering selling, we want to help you with your home there. We come without engagement and hence no cost to visit you to explain how a sales procedure will work and to advise you on the value of the property. We too will the opportunities that our office provides pass in review; so every customer and every building deserves a different approach.

Please contact us for an appointment!

BUY A HOUSE:

In all likelihood Cense Agents know the property you have in mind because we operate in Zandvoort for 50 years and have their own extensive archive here. Do this to your advantage and ask about the possibilities that can provide our office if you are a home purchases.

If you can of course also enable us has not yet found your dream house. You can then log in as our home page; We will keep you informed of the new offer daily e-mail will leave no stone unturned to find your dream home.

So when buying a house, we are happy to help our famous professional manner.

TAXATION:

An appraisal is an objective valuation which is required to obtain a mortgage to purchase a home. But there are other reasons why it should be valued as a property upon death or divorce. Cense Agency has two certified appraisers broker registry. Our extensive and well-founded valuation reports (also NWWI) are accepted by all banks and insurance companies.

RENT, RENTALS AND MANAGEMENT:

Cense Agency is a renowned firm for the rental of your house, apartment or business. Through our years of experience we have specialized in the selection of tenants and preparing leases. If desired, we will also include rent collection and dealing with maintenance issues in our care.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less