De Graaf & Groot Makelaars
Realworks BV
2.6 Varies with device
RUIM 40 JAAR THUIS IN DE VASTGOEDMARKT VAN AMSTERDAM
Met ruim 40 jaar ervaring in (Groot) Amsterdam is De Graaf & Groot Makelaars een alom gerespecteerd kantoor. Een kantoor dat haar goede naam eer aan doet door het leveren van betrokken en integere dienstverlening. De Graaf & Groot Makelaars is van oudsher gespecialiseerd in het makelen, de aan- en verkoop van woningen en objecten, maar door de tijd heeft het kantoor haar dienstenpakket uitgebreid naar alle relevante gerelateerde diensten.
Het gedreven team van De Graaf & Groot Makelaars wordt gevormd door een kern van 6 makelaars, ondersteund door 3 binnendienst medewerkers. Gezamenlijk stellen zij alles in het werk om de belangen van onze cliënten in de veelzijdige wereld van het vastgoed te behartigen.
De Graaf & Groot Makelaars onderscheidt zich van haar collega's door een omgang die zowel zakelijk sterk als oprecht menselijk mag worden genoemd. Medewerkers zetten een stap extra voor elkaar én voor het grote bestand aan vaste en nieuwe klanten. Dat uit zich een persoonlijke benadering, flexibiliteit en gedegen advies.

DESKUNDIGHEID EN PERSOONLIJKE BENADERING
De Graaf & Groot Makelaars is een oerdegelijk Amsterdams makelaars-kantoor dat met haar tijd meegaat. Niet alleen staan wij alom te boek als een ‘full service' kantoor, daarnaast zien wij ook hoe de consument van vandaag andere eisen en verwachtingen heeft dan diezelfde consument gisteren had.
Steeds meer mensen regelen zaken rondom hun onroerend goed zelf en zoeken louter op geijkte momenten de expertise van professionals. De Graaf & Groot Makelaars ziet daarin de bevestiging van haar waarde als professional in de markt. En neemt, zoals zij dat al van oudsher doet, haar cliënten nog altijd de zorgen en lasten uit handen. Dat is de rol van De Graaf & Groot Makelaars bij één van de grootste financiële en wellicht emotionele veranderingen in uw leven.

MORE THAN 40 YEARS OF REAL ESTATE HOME IN AMSTERDAM
With over 40 years experience in (Grand) Amsterdam, The Count & Big Brokers a widely respected office. An office that lives up to its reputation by delivering relevant and honest services. The Count & Big Brokers has traditionally specialized in brokering the purchase and sale of homes and property, but by the time the firm has expanded its services to all relevant related services.
The dedicated team of De Graaf & Large Agency is formed by a core of six agents, supported by three office staff. Together they make every effort to represent. The interests of our clients in the multifaceted world of real estate
The Count & Big Brokers distinguishes itself from its peers by handling both business strong and sincere human can be called. Employees take a step extra for each other and for the large base of regular and new customers. This is expressed a personal approach, flexibility and sound advice.

EXPERTISE AND PERSONAL APPROACH
The Count & Big Brokers is a very solid Amsterdam brokerage firm that moves with the times. Not only we are well on record as a full service office, in addition, we also see how today's consumer demands and expectations other than those same consumers had yesterday.
More and more people settle issues surrounding their property themselves and look purely calibrated moments the expertise of professionals. The Count & Big Brokers sees this as confirmation of its value as a professional in the market. And take, as they already do traditionally, clients still the worry and burden off your hands. That is the role of The Count & Big Brokers at one of the largest financial and possibly emotional changes in your life.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less