De Vesting Makelaars
Realworks BV
2.6 Varies with device
De woning App van De Vesting Makelaars.

“ Deskundig, meedenkend, recht door zee en een heel groot netwerk...”

Dat zeggen onze klanten over De Vesting Makelaars. Gelukkig maar, want dat zijn precies de zaken die wij belangrijk vinden in ons werk. Omdat wij de woningmarkt in Enkhuizen en omgeving als geen ander kennen. Ruim 25 jaar ervaring hebben wij met kopen en verkopen van woningen en andere panden voor klanten zoals u. Met onze wortels in de eigen gemeente zijn betrouwbaarheid en betrokkenheid bepalend voor ons bestaan en onze groei.

Naast marktkennis voeren we een zeer actief aan- en verkoopbeleid. Als NVM-makelaar, gebruikmakend van Funda.nl, onze eigen website met uw eigen Klantenintranet, maar ook door het inzetten van social media als Facebook en Twitter brengen wij u woning zowel lokaal, regionaal als landelijk onder de aandacht van potentiële kopers. We beschikken over een eigen fotograaf en stylist om woningen zo goed mogelijk te presenteren, we adverteren en organiseren 'open huizen routes', hebben een veelbezochte etalage en stellen een specifieke verkoopbrochure voor u samen.

We zijn goed opgeleid, beschikken over alle diploma's en zijn aangesloten bij brancheorganisaties als NVM, VastgoedCert en NWWI. We voeren gratis waardebepalingen en scherpe taxaties uit. We zijn laagdrempelig, dus onze deur staat altijd open.

Wij behalen voor u graag het beste resultaat: of het nu gaat om de aankoop van uw droomhuis, het verkopen van uw huidige woning of het tijdelijk verhuren daarvan.

Uw huis in de verkoop? Tegenwoordig is dat veel spannender dan enkele jaren terug. Natuurlijk wilt u weten wat uw woning waard is, wat de kansen op een snelle verkoop zijn en hoe u de kopers bereikt. De Vesting Makelaars geeft u graag verkoopadvies en komen vrijblijvend bij u langs!

Op zoek naar een leuk huis? Misschien vindt u het lastig om een leuk huis te vinden, om zelf de onderhandelingen te voeren of bent u onvoldoende op de hoogte wat er allemaal bij het kopen van een woning komt kijken? Wij begeleiden u met veel plezier bij het vinden en kopen van uw nieuwe huis. Informeer naar de mogelijkheden!

U bent van harte welkom bij De Vesting Makelaars!

Nelly Schadenberg & Rumo TraetsDe woning App van De Vesting Makelaars.

The home App Fortress Brokers.

"Knowledgeable, team player, straight forward and a very large network ..."

That's what our customers say about The Fortress Brokers. Fortunately, because those are exactly the things that we find important in our work. Because we know the housing market in Enkhuizen and environment like no other. Over 25 years of experience we have with buying and selling houses and other buildings for customers like you. With our roots in the municipality determines its reliability and commitment to our existence and our growth.

In addition to market knowledge, we have a very active acquisition and disposal policy. If estate agent, using Funda.nl, our own website with your own customers intranet, but also through the use of social media such as Facebook and Twitter, we bring you home, both locally, regionally and nationally to the attention of potential buyers. We have our own photographer and stylist to present homes as well as possible, we advertise and organize open houses routes' have a popular window and set a specific sales brochure together for you.

We are well educated, possess all the qualifications and are members of trade associations as NVM, VastgoedCert and NWWI. We conduct free valuations and appraisals from sharp. We are easily accessible, so our door is always open.

We achieve the best results for you like: whether it comes to purchasing your dream home, selling your current home or temporarily lease it.

Your house on the market? Today, this is much more exciting than a few years back. Of course you want to know what your home is worth, what the chances of a quick sale and how to reach the buyers. Fortress Brokers can provide sales advice and come without obligation on you!

Looking for a nice house? You may find it difficult to find, to perform or are you sufficiently aware what all is involved? When buying a property itself negotiating a nice house We accompany you with pleasure in finding and buying your new home. Inquire about the possibilities!

You are welcome at The Fortress brokers!

Nelly Damage Berg & Rumo TraetsDe dwelling App Fortress Brokers.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less