Makelaardij Groningen
Realworks BV
2.6 Varies with device
HUIS KOPEN IN GRONINGEN en omgeving ?
Dan is deze app van Makelaardij Groningen onmisbaar.

- Krijg als een van de eersten ons nieuwste aanbod !
- Ons meest actuele aanbod van woningen in de stad Groningen en in ons werkgebied in de
provincies Groningen en Drenthe zijn beschikbaar op GPS-locatie !
- Kies voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van een NVM makelaar !
- Bekijk de reviews / beoordelingen van onze opdrachtgevers !


MAKELAARDIJ GRONINGEN is al 40 jaar een vertrouwde naam in de regio Groningen/Drenthe en door de overname van een van de oudste kantoren in de stad (Van Loon-Jeltes) zijn we uitstekend op de hoogte van de woningpopulatie in ons werkgebied.

Toch is Makelaardij Groningen misschien wel het meest innovatieve NVM-makelaarskantoor in Noord-Nederland. Wij zijn steeds bezig om onze dienstverlening aan te passen aan een woningmarkt die sterk in beweging is. Ook de digitale mogelijkheden worden door ons op de voet gevolgd en gebruikt, zonder dat het contact met ons onpersoonlijk wordt.
De kleine kansen die er zijn bij aan- en verkoop van een woning, worden door ons optimaal benut.

De integere en persoonlijke inzet van Johan Kremer, Jan Palland, Ingrid van de Nadort, Carla Kors en Karst Boer staat garant voor een vertrouwde aanpak.
Samen met onze foto/woningstylisten en klusman verkopen wij de optimaal gepresenteerde huizen sneller en realiseren we een betere koopsom.

NVM-makelaars:
Johan Kremer en Jan Palland zijn door de rechtbank officieel be├źdigd als Makelaar, zijn zeer betrokken bij de NVM en hadden/hebben, zowel op regionaal en landelijk niveau, vele bestuurlijke functies.
De Nederlandse Vereniging van Makelaars is de grootste makelaarsorganisatie van kwaliteits-makelaars in Nederland.
Alle NVM-makelaarskantoren wisselen onderling informatie uit over woonhuizen in heel Nederland. Vanuit deze uitwisseling van aanbod wordt o.a. de unieke web-site WWW.FUNDA.NL gevoed.

Door actief en alert te zijn op onze regionale onroerend goed markt vormen wij een onmisbare schakel tussen kopers en verkopers.

Onze uitstekende marktkennis leidt tot succesvolle maar bovenal ook tot tevreden aankoop- en verkooptransacties.

Behalve tijdens de normale kantooruren van 8.30 tot 17.00 uur, zijn wij ook 's-avonds en op afspraak zaterdags graag tot uw dienst.
Ook benieuwd wat Makelaardij Groningen voor u kan doen? Maak een vrijblijvende afspraak en vraag naar onze "op maat"-tarieven.

Wij zullen graag alles in het werk stellen om, ook u, goed en effici├źnt te begeleiden bij de aan- en/of verkoop van uw onroerend goed.
(logo; makelaardij groningen en nvm)
Makelaardij Groningen b.v. (lid NVM)
Oude Boteringestraat 65
9712 GG Groningen
Tel: 050 31 30 050 (24 uur per dag telefonisch bereikbaar!)
E-mail: wonen@makelaardijgroningen.nl

BUY HOUSE IN COVENTRY and environment?
Then this app Brokerage Groningen indispensable.

- Get as one of the first all our new listings!
- Our latest range of housing in the city of Groningen and in our work in the
provinces of Groningen and Drenthe are available on GPS location!
- Choose the quality and reliability of an estate agent!
- Check the reviews / feedback of our clients!


BROKERAGE COVENTRY is already 40 years a trusted name in the region Groningen / Drenthe and the acquisition of one of the oldest offices in the city (Van Loon-Jeltes), we are well aware of the dwelling population in our area.

Yet Brokerage Groningen perhaps the most innovative NVM agency in Northern Netherlands. We are still trying to adjust to a strong housing market that is moving our service. The digital options are followed closely by us and used, without us being impersonal.
The small opportunities that exist for the purchase and sale of a dwelling are optimally utilized by us.

The integrity and personal commitment of Johan Kremer, Jan Palland, Ingrid of Nadort, Carla Kors and Karst Farm guarantees a familiar approach.
Together with our photo / house stylists and Klusman we sell the best presented homes faster and give a better purchase price.

NVM brokers:
Johan Kremer and Jan Palland were officially sworn in by the court as Agent, are very involved in the NVM and had / have, both at regional and national level, many administrative functions.
The Dutch Association of Estate Agents is the largest real estate organization of quality real estate in the Netherlands.
All NVM estate agencies exchange information on houses in the Netherlands. From this exchange offer will include the unique web site WWW.FUNDA.NL fed.

By actively and on our regional real estate market alert we form a vital link between buyers and sellers.

Our excellent market knowledge leads to successful but above all also satisfied purchase and sale transactions.

Except during the normal business hours of 8:30 to 17:00, we are also evening and Saturdays by appointment at your service.
Also wondering what Brokerage Groningen can do for you? Make an appointment and ask about our "tailored" rates.

We will gladly make every effort to ensure, you, also to guide the purchase and / or sale of your property properly and efficiently.
(Logo, brokerage and groningen nvm)
Brokerage Groningen example (NVM member)
Old Boteringestraat 65
9712 GG Groningen
Tel: 050 31 30 050 (24 hours a day by phone!)
Email: wonen@makelaardijgroningen.nl

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less