Heeren Makelaars
Realworks BV
2.6 Varies with device
DE APP VAN HEEREN MAKELAARS


PERSOONLIJK
Heeren Makelaars vallen op door een energieke, persoonlijke aanpak. Persoonlijk, want we luisteren goed naar wat u als klant graag wilt. Vervolgens bepalen we in onderling overleg een traject dat voor u de beste manier is om het ideale huis te vinden. Een huis koopt of verkoopt u misschien enkele keren in uw leven en wellicht is het uw grootste transactie ooit, daarom is Heeren Makelaars niets te veel om de sleutel tot uw droomhuis te bemachtigen.KENNISAl ruim negen jaar houden Heeren Makelaars ogen en oren wijd open: wij ademen huizen en kantoorpanden, dag en nacht. Dat zult u ook merken in de onderhandelingen. Wij weten waarom een huis tien meter verderop in prijs verschilt, wanneer de verkopende makelaar iets achterhoudt of wanneer de zon daadwerkelijk binnen schijnt. Kennis van de Amsterdamse markt is cruciaal als makelaar en dat hebben wij. Onze makelaars zijn uitstekend geschoold doordat ze regelmatig seminars volgen over hypotheken, erfpacht, bouwkunde en juridische aspecten.ANNO 2004Na een tiental jaar ervaring bij makelaarskantoren als C. Hoen, Peter Bruin en Jones Lang Lasalle begonnen Sander Bovenkerk en Eran Hausel in december 2004 een eigen kantoor. Het enthousiasme en de energie van Heeren Makelaars zit voor een belangrijk deel in het sportieve karakter van de eigenaren. Dat heeft er mede toegeleid dat het kantoor zich inmiddels qua verkoopvolume tot de grotere makelaarskantoren van Amsterdam mag rekenen.ALL IN THE NAMEDe dubbele E is een kwinkslag naar het verleden van Amsterdam, gegoten in een moderne, strakke letter. Een jonge, frisse, dynamische en betrouwbare uitstraling net als Heeren Makelaars. De naam is afgeleid van de Heeren XVII, de bestuurders van de specerijenhandel van de VOC. Twee van hen verhandelden op een zeker moment een huis tegen harde valuta, waarbij een ander als bemiddelaar optrad. Volgens de overlevering de eerste makelaarstransactie ooit. Bij de start van Heeren Makelaars dachten de oprichters: ‘Als zij de eersten zijn, zijn wij de laatste.’OPENINGSTIJDENmaandag t/m vrijdag: 08.00 uur tot 18.00 uurzaterdag: 10.30 uur tot 13.30 uurAfspraken buiten kantoortijden zijn altijd bespreekbaar.

APP OF THE LORD BROKER


PERSONAL
Lords Estate Agents are characterized by an energetic and personal approach. Personally, because we listen carefully to what you want as a customer. Then we shall agree on a route that is the best way for you to find it. Ideal home Buy a house or you might sell a few times in your life and perhaps it is your largest transaction ever, therefore Lord Brokers nothing too much the key to your dream home bemachtigen.KENNISAl keep more than nine years Lord Brokers eyes and ears wide open: we breathe homes and office buildings, day and night. You will also notice that in the negotiations. We know why a house ten feet away in different price, when the selling broker holding something back or when the sun actually shines inside. Knowledge of the Amsterdam market is crucial as a broker and that we have. Our agents are well trained because they regularly attend seminars on mortgages, lease, engineering and legal aspecten.ANNO 2004After a dozen years of experience in brokerage houses as C. Hoen, Peter Brown and Jones Lang Lasalle started Sander Upper and Eran Hausel in December 2004 an office. The enthusiasm and energy of Lord Brokers is an important part in the sporting character of the owners. That has also been directed that the office is now in terms of sales volume to the larger brokerage houses of Amsterdam may rekenen.ALL IN THE NAMEDe double E is a twist to the past of Amsterdam, poured into a sleek, modern letter. A young, fresh, dynamic and reliable look like Lord Brokers. The name is derived from the Heeren XVII, the directors of the spice trade of the VOC. Two of them traded at a certain moment a house against hard currency, with another acting as a mediator. According to tradition, the first real estate transaction ever. At the start of the founders Lord Brokers thought: 'If they are the first, we are the last. "Hours Monday / Friday: 8:00 am to 18:00 uurzaterdag: 10.30 to 13.30 uurAfspraken outside office hours are always negotiable.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less