Holland West Makelaardij
Realworks BV
2.6 Varies with device
Makelen en snel schakelen

Holland West Makelaardij bemiddelt zowel woningen als bedrijfspanden, in welke prijsklasse dan ook. Of het nu aan- of verkoop, aan- of verhuur, beheer of taxaties betreft: we laten geen enkele mogelijkheid onbenut om voor u tot het beste resultaat te komen. Natuurlijk kunnen wij daarbij alle eigentijdse middelen en kanalen voor u inzetten, maar de mooiste matches zijn vaak nog steeds te herleiden tot de kern van ons vak: makelen en snel schakelen. Onze medewerkers hebben een scherp oog voor uw situatie en zijn goed op de hoogte van het beschikbare aanbod. Met die aanpak boeken wij resultaten die niet alleen gunstig, maar ook passend en duurzaam zijn.

Geworteld in het Groene Hart

Holland West is al sinds 1937 actief in het Groene Hart. Daardoor hebben wij in deze regio een stevig netwerk opgebouwd. Wij zijn voor veel mensen een vertrouwde partner, zowel op de woningmarkt als in het bedrijfsleven. Dat schept verantwoordelijkheden. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en houden onze oren en ogen open voor nieuwe kansen. Die continue zoektocht naar de juiste match ondernemen wij ook graag met én voor u.
 
Sparringpartner
Juist nu informatie altijd en overal beschikbaar is, ziet u soms door de bomen het bos niet meer. Holland West stelt zich dan graag op als uw sparringpartner. Wij zorgen ervoor dat u niets over het hoofd ziet, zodat u een reële afweging kunt maken. Want laten we eerlijk zijn: hoe vaak wisselt u nu van woning of bedrijfspand? Doorgaans hebben we het dan over een grote beslissing, die heel wat voeten in de aarde heeft. Natuurlijk kunt u veel zelf ondernemen of voorbereiden. De keuze is en blijft aan u, maar ons advies kan daarbij helpen.

Kennismaken of even bijpraten

Een proactieve aanpak, een sterk lokaal netwerk en een enthousiast en kundig team: Holland West Makelaardij laat u er graag mee kennismaken. U bent van harte welkom op ons kantoor aan de Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn, of dit nu voor een eerste of een hernieuwde kennismaking is. U kunt ons bereiken via onderstaande contactgegevens, maar natuurlijk maken wij graag een persoonlijke afspraak om uw wensen en vragen te bespreken.

Toggling and fast switching

Holland West Brokerage mediates both residential and commercial properties, which range whatsoever. Whether buying or selling, buying or concerns rentals, management and valuation: let no opportunity untapped to achieve the best results for you. Of course, we are giving all modern means and channels to work for you, but the best matches are often still be traced back to the core of our business: brokering and fast switching. Our employees have a keen eye for your situation and are well aware of the available supply. With this approach we achieve results that are not only convenient but also be appropriate and sustainable.

Rooted in the Green Heart

Holland West has been active since 1937 in the Green Heart. Therefore we have built a solid network in the region. We are for many people a trusted partner, both in the housing and in industry. That creates responsibilities. We are following the developments closely and keep our ears and eyes open for new opportunities. This continuous search for the right match, we also like to keep with and for you.

Sparring partner
Right now information is available anytime, anywhere, you sometimes see the wood for the trees. Holland West then presents itself like as your sparring partner. We ensure that you will not overlook anything, so you can make a fair assessment. Because let's be honest: how often you switch from home or business? Typically, we are talking about a big decision that has many feet into the earth. Of course you can take or prepare much himself. The choice is and remains to you but can help us advice.

Meet or socialize

A proactive approach, a strong local network and an enthusiastic and skilful team: Holland West Realty makes you happy to meet. You are welcome to visit our office at the Prins Hendrikstraat in Alphen aan den Rijn, whether it is a first or a new acquaintance. You can reach us via the contact details below, but of course we like to make an appointment to discuss your needs and questions.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less