Makelaardij Hoekstra
Realworks BV
2.6 Varies with device
Hoekstra heeft alles in Huis!
Mogen we ons even aan u voorstellen? Hoekstra is de naam. Al meer dan 25 jaar een begrip in Friesland. Vanuit onze kantoren in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek en Joure bedienen we de gehele provincie. Dagelijks staan er 60 enthousiaste medewerkers klaar om u bij te staan met raad en daad.
Van vele markten thuis
Hoekstra is van vele markten thuis. Alle bedrijfsdisciplines zijn binnen onze organisatie verenigd; aan- en verkoop van zowel particulier als commercieel onroerend goed, taxaties, verhuur, gebouwenlease, zorgvastgoed, beheer en management voor Verenigingen van Eigenaren.
Een waardevolle partner
Onze expertise, veelzijdigheid én fysieke aanwezigheid in alle groeiregio’s van Friesland, maken ons een waardevolle partner voor projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, gemeenten, bouwbedrijven en particuliere en institutionele beleggers. We zijn dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van tal van nieuwe projecten voor woningen, appartementen, winkels en kantoren.
Particulieren
Wilt u uw huis verkopen en/of een ander huis kopen? Of wenst u een waardebepaling of taxatie van uw woning? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn namelijk als geen ander op de hoogte van de vraag en het aanbod op de koopwoningenmarkt in Friesland.
Bedrijfsmakelaars
Bent u geïnteresseerd in de aan- of verkoop, huur, of taxatie van winkelpanden, kantoorruimten of andere vormen van commercieel vastgoed? Of gaan uw gedachten uit naar een investering in beleggingspanden of gebouwenlease? Wilt u advies over uw huurovereenkomst of over commercieel vastgoed? Maak dan een afspraak met een van de specialisten van Hoekstra Bedrijfsmakelaars.
Vastgoedbeheer
Naast de makelaardij beheert Hoekstra Vastgoedbeheer circa 7.500 woningen en circa 350.000 m² commercieel onroerend goed voor institutionele beleggers als Syntrus Achmea, Vesteda en ook voor woningbouwcorporaties en gemeenten. Met onze jarenlange ervaring weten we alle belangen goed op elkaar af te stemmen.
VvE Beheer
Hoekstra Vastgoedbeheer is tevens gespecialiseerd in managementactiviteiten voor Verenigingen van Eigenaren. Bij het beheer van een VvE komt veel kijken. Hoekstra neemt u graag de zorg uit handen. Wij worden ingeschakeld voor alle denkbare administratieve, financiële, juridische en technisch-bouwkundige diensten. Vertrouwen en een duidelijke communicatie staan hierbij voorop.
Zorgvastgoed
Voor diverse zorginstellingen, woningbouwcorporaties, woonzorgcentra en onafhankelijke appartementencomplexen in Friesland, Groningen en Drenthe verzorgt Hoekstra het administratief- en technisch beheer en de exploitatie. Door goede samenwerking met alle betrokken partijen zorgen we ervoor dat mensen zo lang en comfortabel mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Meer informatie
U ziet het; Hoekstra heeft alles in huis! Kijk voor meer informatie op onze website www.makelaardijhoekstra.nl of kom langs op één van onze vestigingen. Wij zijn u graag van dienst

Hoekstra has everything in house!
May we introduce ourselves to you? Hoekstra is the name. For more than 25 years in Friesland. From our offices in Leeuwarden, Heerenveen, Sneek and Joure we serve the entire province. Every day there are 60 enthusiastic staff ready to assist you with advice and assistance.
Of many talents
Hoekstra is an all-rounder. All business disciplines are united in our organization, and selling of both private and commercial properties, appraisals, rentals, building lease, property care, administration and management for owners' associations.
A valuable partner
Our expertise, versatility and physical presence in all growing regions of Friesland, make us a valuable partner for developers, housing corporations, municipalities, construction companies and private and institutional investors. We are also closely involved in the development of numerous new projects for homes, apartments, shops and offices.
Individuals
Want to sell your home and / or buy another house? Or do you want a valuation or appraisal of your property? Then you have come to the right place. We actually like no other on the level of demand and supply in the housing market in Friesland.
Bedrijfsmakelaars
Are you interested in the purchase or sale, rent, or valuation of retail, offices or other forms of commercial real estate? Or are your thoughts for an investment in investment properties or building lease? Do you want advice about your lease or commercial property? Make an appointment with one of the specialists of Hoekstra Bedrijfsmakelaars.
Property
In addition to the brokerage Hoekstra Property Management manages approximately 7,500 homes and approximately 350,000 m² of commercial real estate for institutional investors as Syntrus Achmea, Vesteda and also for housing associations and municipalities. With our years of experience we know well to vote. All interests on each other
HOA Management
Hoekstra Property Management also specializes in management activities for owners' associations. In managing an HOA will look great. Hoekstra like to take the worry out of your hands. We are enabled for all possible administrative, financial, legal and technical-engineering services. Trust and clear communication are paramount.
Make Realty
For various healthcare facilities, housing, residential care centers and independent apartment complexes in Friesland, Groningen and Drenthe Hoekstra provides the administrative and technical management and operations. Through close cooperation with all stakeholders, we ensure that people can continue to live so long. And comfortable as possible in their familiar surroundings
More information
You see, Hoekstra has everything! For more information on our website www.makelaardijhoekstra.nl or visit us at one of our branches. We gladly assist you

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less