Michiel Koudijs
Realworks BV
2.6 Varies with device
Makelen met Michiel Koudijs makelaardij

Michiel Koudijs Makelaardij speelt in op de wensen en behoeften van zowel de woonconsument als de gebruiker van het commercieel/bedrijfsmatig onroerend goed. Kernactiviteit is en blijft het begeleiden van de consument bij alle aspecten van het onroerend goed.

Het betreft maatwerk voor de hedendaagse consument met als uitgangspunt een meer persoonlijke vorm van dienstverlening.

Een makelaar kan zich vandaag de dag niet meer beperken tot alleen het bemiddelen bij de verkoop of aankoop. Of het nu een taxatie, verkoop,aankoop, verhuur of aanhuur betreft, welke vorm van ondersteuning men ook kiest, altijd staan de wensen van de klant bij Michiel Koudijs Makelaardij centraal.

Als dienstverlener in de makelaardij bieden wij, met een tal van mogelijkheden, een pakket aan dat volledig is toegesneden op de toenemende individualisering van de consument middels de ‘makelformule’ (het huidige makelaarsvak uitoefenen).

In plaats van loze kreten als dynamisch, betrouwbaar of maatwerk, adviseren wij u liever vanuit onze expertise in de vorm van het stoeien met het woordje ‘makelen’, waarmee wij menen als makelaarskantoor onderscheidend te zijn.

Toggle with Michiel Koudijs brokerage

Michiel Koudijs Brokerage responds to the needs of both the residential consumer and the user of the commercial / business properties. Core business is and will continue to guide the consumer in all aspects of the property.

These tailor-made for today's consumers with the assumption of a more personal kind of service.

A broker can today no longer limit the day to just mediate in the sale or purchase. Whether a valuation, sale, purchase, rental or leasing is concerned, what kind of support you choose, always on the customer needs to Michiel Koudijs Brokerage central.

As a service in real estate we offer a variety of options, a package that is fully tailored to the increasing individualisation of consumers through the 'makelformule' (the current makelaarsvak exercise).

Instead of empty slogans as dynamic, reliable or customization, we recommend that you prefer from our expertise in the form of frolicking with the word 'Toggle', which we consider as agency to be distinctive.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less