Mulder & Versteeven Makelaars
Realworks BV
2.6 Varies with device
Jong, verfrissend, flexibel, persoonlijk, ontzorgend. Dit zijn een aantal sleutelwoorden van ons kantoor. Wij zijn uw makelaar voor het aankopen/verkopen en taxeren  voor uw (nieuwe) woning. Uw wensen en mogelijkheden staan voor ons centraal.
Mulder & Versteeven Makelaars is uw juiste partner; een perfecte combinatie van traditie, innovatie en samen ruim 25 jaar ervaring in Amsterdam en Den Helder e.o.

VERKOOP & AANKOOP
Niet alleen voor de verkoop van uw woning kunt u bij Mulder & Versteeven Makelaars terecht maar ook voor de aankoop van uw droomhuis kunt u een beroep op ons doen. 

TAXATIES
Voor bijvoorbeeld de aankoop, verkoop of verbouwing van uw woning heeft u een taxatierapport nodig. Een taxatierapport is een waardeverslag van de taxateur waar de bevindingen van de woning in zijn opgenomen.

ENERGIELABELS
EPA (ook wel energielabel voor woningen) staat voor energieprestatieadvies. Dit is een advies over efficiënter energiegebruik in een woning. Het energielabel geeft inzicht in de energiezuinigheid van uw woning.

Young, refreshing, flexible, personal, ontzorgend. Here are some key words of our office. We are your broker to buy / sell and value for your (new) home. Your wishes and capabilities are key for us.
Mulder & Freshest One Agency is your partner; a perfect combination of tradition, innovation and together over 25 years of experience in Amsterdam and Den Helder ee

SALE & PURCHASE
You can rely on us not only for the sale of your property, please contact Mulder & Freshest One Agency but also for the purchase of your dream home.

VALUATIONS
For example, the purchase, sale or renovation of your home you need a valuation report. An appraisal is a value record of the appraiser where the findings of the house have been included.

ENERGY LABELS
EPA (also called energy label for homes) represents energy advice. This is an opinion on efficient energy use in a home. The energy label provides insight into the energy efficiency of your home.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less