Van Santvoort
Realworks BV
2.6 Varies with device
Kwaliteit voorop

Over Van Santvoort Makelaars
Ons bedrijf is sinds 1976 gevestigd in Eindhoven, Helmond, Eersel, Nuenen en Deurne. Als grootste dienstverleners op het gebied van makelaardij & financiële dienstverlening in Zuid Oost Brabant, bieden wij onze opdrachtgevers een breed scala aan specialistische diensten in de vastgoedsector. De kracht van de ruim 30 medewerkers en de 5 vestigingen schuilt in de combinatie van persoonlijke aandacht, specialistische kennis, gebruik van een groot netwerk en onafhankelijke dienstverlening.

Thuis in uw regio
Wij zijn thuis in de regio en kennen de omgeving als geen ander. Wij helpen u graag bij transacties van woningen, nieuwbouw, bedrijfspanden en landelijk onroerend goed. Bij verkoop, aankoop, huur, verhuur, nieuwbouwconsultancy, taxaties en financiële diensten bieden wij meerwaarde.

Persoonlijke aanpak
Wij leven ons in en verdiepen ons in uw vraag. Iedere opdracht begint met een persoonlijk gesprek. U kunt rekenen op een werkwijze die een NVM-makelaar eigen is. Het resultaat komt overeen met uw verwachtingen en liefst een beetje meer.

Nummer 3 van Nederland
Hoog op de ranglijst staan is in kwantitatieve zin voor ons geen doel op zich. Toch presenteerde het blad ‘Vastgoed’ onlangs de Makelaardij Top 100, met een opsomming van de grootste makelaarskantoren van Nederland. Als je jezelf op de derde plaats ziet staan, levert dat toch even een gevoel van gepaste trots op. Maar: ‘goed’ is voor ons belangrijker dan ‘groot’. Bij ons staat kwaliteit en goed presteren al 36 jaar voorop. Daarmee zijn we groot geworden. Onze vaders hebben een goede basis gelegd en wij bouwen daarop voort. Wij leveren onze diensten niet alleen over de volle breedte van de makelaardij, maar hebben daarnaast een duidelijke keuze gemaakt voor drie afzonderlijk te positioneren speerpunten: nieuwbouw, bestaande bouw en landelijk wonen.

Via deze App heeft u toegang tot het mooiste en meest complete aanbod woningen, landhuizen, stoeterijen en vele aantrekkelijke nieuwbouwprojecten in alle prijsklassen met name in de regio Zuidoost-Brabant.

Quality first

About Van Santvoort Agents
Our company is located in Eindhoven, Helmond, Solder, Nuenen and Deurne since 1976. As the largest service providers in the field of real estate and financial services in South East Brabant, we offer our clients a wide range of specialized real estate services. The strength of more than 30 employees and five branches lies in the combination of personal attention, specialized knowledge, use of a large network and independent services.

At home in your area
We are familiar with the area and know the area like no other. We help you with transactions of homes, new construction, commercial and rural properties. Sales, purchase, rent, lease, construction consulting, appraisals and financial services we provide added value.

Personal approach
We live in us and immerse ourselves in your question. Each mission begins with a personal interview. You can count on a method that an estate agent's own. The results match your expectations and preferably a little more.

Number 3 from Netherlands
High on the rankings in a quantitative sense for us not an end in itself. Yet the magazine 'Property' presented recently Realty Top 100, a list of the largest brokerage firms in the Netherlands. If you see yourself standing in third place that still delivers as a sense of pride on. But "good" is more important to us than 'large'. For us, quality and perform well for 36 years first. Thus we have become great. Our fathers have laid a good foundation and we build on it. We provide our services not only across the full width of the brokerage, but also have made a clear choice for three to position individual priorities: new construction, existing construction and rural living.

With this app you have access to the finest and most complete range houses, country houses, stud farms and many attractive new construction projects in all price ranges, especially in the Southeast Brabant region.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less