Van Regteren Makelaars o.g.
Realworks BV
2.6 Varies with device
Wij zijn sinds 1993 zelfstandig gevestigd en gespecialiseerd en onderscheidend in aan- en verkopen. Bovendien zijn wij een door de rechtbank beëdigd makelaar/taxateur in zowel woningmakelaardij als bedrijfsmatig onroerend goed (reeds meer dan 25 jaar werkzaam in het onroerend goed).

Voor uw AANKOOP staan wij graag een uurtje eerder op!

Als het huis of appartement naar uw keuze nèt voor uw neus wordt verkocht, is dat natuurlijk een vervelende ervaring.
Daarom zorgen wij dat u met het ontbijt, conform uw zoekprofiel, het totale nieuwe woningaanbod per email van alle woningaanbieders, zoals Realworks, Jaap.nl en Zoekallehuizen.nl etc., heeft ontvangen.
Zo kunt u altijd als één van de eersten bezichtigen, overleggen en een bod uitbrengen. Dit is slechts één van de onderscheidende voordelen van onze service, om uw aankoop succesvol te maken.
U kunt namelijk ook rekenen op:

* persoonlijke telefonische doorbelservice en/of email service vanaf 7.00 uur s´ochtends;
* 24 uur bereikbaarheid, 7 dagen per week;
* zaterdag geopend;
* zeer snel maken van afspraken, bezichtigingen en taxaties;
* doelgerichte mailingen voor straatgerichte objecten;
* begeleiding bij financieringen, bouwkundige keuringen, beleggingen en energiekeuze;
* advisering over aannemers, architecten, interieuradviseurs en aanverwante disciplines;
* inschrijving op basis van No Cure, No Pay;
* digitale (privé) inzage in uw dossier (ook na uw aankoop);
* flexibele courtage en past zich aan in relatie tot prestatie en tijd;

Kortom wij nodigen u uit voor een uitgebreid vrijblijvend informatiegesprek over de aankoop van uw woonhuis of appartement.

Voor uw VERKOOP gaan wij graag een uurtje langer door!

Verkopen is een aparte tak van sport. In presentatie en begeleiding streven wij ernaar onderscheidend te blijven. Een uitgebreide vrijblijvende opname van uw woning met bijbehorende documentatie en voorwaarden is de basis voor een succesvolle verkoop.
De schriftelijke vastlegging en onderbouwing van de minimale verkoopopbrengst en bijbehorende adviesprijs is vanzelfsprekend. Verkoopstrategie, wijze van presentatie en overige diensten worden eveneens vastgelegd. Ook onze courtage is flexibel en past zich aan in relatie tot prestatie en tijd.

U kunt in ieder geval rekenen op:

* 24 uur bereikbaarheid, 7 dagen per week (geen belletje wordt gemist);
* zaterdag geopend;
* zeer snel maken van afspraken, bezichtigingen en vrijblijvende waardebepalingen;
* advisering over (tuin) architecten, interieuradviseurs c.q. stylisten en aanverwante disciplines;
* digitale (privé) inzage in uw dossier (ook na uw verkoop);
* begeleiding bij financieringen, bouwkundige keuringen, opzeggingen energie en verrekenen zakelijke lasten;

Kortom, graag laten wij ons uitnodigen voor een uitgebreid vrijblijvend informatiegesprek over de verkoop van uw woonhuis of appartement.

Bel ons voor een vrijblijvende kennismaking: 023-5 32 91 59

We are independently established since 1993 and specializes in buying and selling and distinctive. Moreover, we are one by the court established broker / appraiser in both residential real estate and commercial real estate (more than 25 years working in the real estate).

For your PURCHASE we are always an hour earlier!

If the house or apartment of your choice just sold your nose, which is of course an unpleasant experience.
That's why we provide you with breakfast, according to your search profile, the total new housing on email all housing providers such as Real Works, Jaap.nl and Zoekallehuizen.nl etc., has received.
So you can always visit one of the first to produce and make a bid. This is just one of the distinctive advantages of our service, to successfully make your purchase.
Indeed, you can count on:

* Doorbelservice personal telephone and / or email service from 7:00 o'clock in the morning;
* 24 hour access, 7 days a week;
* Open Saturday;
* Very fast making appointments, viewings and valuations;
* Targeted mailings for street oriented objects;
* Assistance in financing, building inspections, investment and energy choice;
* Advising on contractors, architects, interior design consultants and related disciplines;
* Subscription-based No Cure, No Pay;
* Digital (private) access to your file (after your purchase);
* Brokerage flexible and adapts in relation to performance and time;

In short, we invite you for a comprehensive free information meeting on the purchase of your house or apartment.

For your SALES we are happy an hour longer!

Selling is a separate sport. In presentation and guidance we strive to remain distinctive. A comprehensive noncommittal recording of your property with associated documentation and conditions is the basis for a successful sale.
The written records and substantiation of the minimum sale proceeds and its MSRP is obvious. Sales Strategy, manner of presentation and other services are also recorded. Our commission is flexible and adapts in relation to performance and time.

You can count at least on:

* 24 hour access, 7 days a week (no bell is missed);
* Open Saturday;
* Very fast making appointments, visits and without obligation valuations;
* Advising on (garden) architects, interior consultants or stylists and related disciplines;
* Digital (private) consult your file (even after your sale);
* Assistance in financing, building inspection, energy and terminations offset property charges;

In short, please let us invite us for a comprehensive free information talk about selling your house or apartment.

Call us for an informal chat: 023-5 32 91 59

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less