Talpa Radio
Sky Radio Group
1.3 Varies with device
Met de gratis Talpa Radio–app kun je de luistercijfers, van alle commercieel interessante doelgroepen, van de zenders 538, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica en andere publieke- en commerciële radiostations raadplegen.
In de rankings worden het weekbereik (procentueel en absoluut), het marktaandeel en de luisterdichtheid gepubliceerd.

***Nationaal Luister Onderzoek***
Het luistergedrag wordt in Nederland gemeten in het Nationaal Luister Onderzoek (NLO).
De luistercijfers worden gebruikt voor het evalueren en plannen van reclamecampagnes.
Per luistercijferperiode vind je een overzicht van de hoogtepunten uit het NLO voor de zenders 538, Radio 10, Sky Radio en Radio Veronica.

***Voorwaarden***
Talpa Radio is met betrekking tot het opstellen van de luistercijfers afhankelijk van derden en geeft geen garantie met betrekking tot de beschikbaarheid, de inhoud, de juistheid of de volledigheid van de cijfers.

The free Talpa Radio app lets you check the listening figures, all commercially interesting target groups of the transmitters 538, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica and other public and commercial radio stations.
The rankings are the weekly range (in percentage and absolute), published the market share and the listening.

*** National Luisteronderzoek ***
The listening behavior is measured in the Netherlands in the National Audience Survey (NLO).
The listening figures are used to evaluate and plan advertising campaigns.
By listening period figure is a summary of the highlights from the NLO for the channels 538, Radio 10, Sky Radio and Radio Veronica.

***Conditions***
Talpa Radio is related to the preparation of the listening figures depend on third parties and makes no warranty as to the availability, the content, accuracy or completeness of the figures.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less