Spari Stamper
Georgio Sterk
1.0.0 Varies with device
De scanner die het mogelijk maakt voor bedrijven om stempels voor consumenten te plaatsen op de Spari app.

Met deze app kan je voor jouw bedrijf:
- Stempels plaatsen of verzilveren via scanner
- Via e-mail stempel toekennen aan consument
- Eigen lopende acties en stempelkaarten bekijken
- Geschiedenis van stempels en verzilveringen bekijken

The scanner that allows companies to place stamps for consumers on the Spari app.

With this app you can for your business:
 - Stamps places or redeem via scanner
 - Grant by e-mail stamp on consumer
 - Viewing your current actions and punch cards
 - History of punches and see Redemptions

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less