ICQ Vragenlijst
reachq ltd.
2.0 Varies with device
Deze app is bestemd om bijwerkingen van inhalatiecorticosteroiden (medicatie bij luchtwegproblematiek) te meten. De verkorte ICQ-vragenlijst is opgesteld door de Rijksuniversiteit Groningen. De verkorte ICQ-vragenlijst meet 15 lokale en systemische bijwerkingen: stemproblemen, oropharynx-problemen, jeuk in mond of keel, schimmelinfectie, een onprettige smaak, veranderde smaaksensatie, dorst, gezichtsoedeem, blauwe plekken, stemmingswisselingen, achteruitgang ogen, zweten, achteruitgang tanden en droge ogen.

This app is intended to measure. Effects of inhaled corticosteroids (medication for respiratory problems) The shortened ICQ questionnaire prepared by the University of Groningen. The shortened ICQ questionnaire measures 15 local and systemic side effects: voice problems, oropharynx problems, itching in the mouth or throat, fungal infection, an unpleasant taste, altered taste sensation, thirst, face edema, bruising, mood swings, deterioration eyes, sweating, deterioration of teeth and dry eyes.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less