Uurapp - Urenfacturatie
Code54
1.29 Varies with device
** LET OP: UURAPP WORDT BINNENKORT TICKNEY **
** GA NAAR TICKNEY.COM VOOR HET AANMAKEN VAN EEN NIEUW ACCOUNT **


Eenvoudig op je telefoon of tablet uren registreren en daarna via de Uurapp website factureren.

Uurapp (www.uurapp.nl) is een online urenregistratie en facturatie applicatie, bedoeld voor zelfstandigen in de dienstverlening, zoals accountants, verzekeringsagenten, IT'ers, grafisch ontwerpers, schilders, etc.

De webapplicatie maakt automatisch en gemakkelijk mooie professionele facturen op basis van je gewerkte uren en verbruikte materialen. Met deze app kun je je uren op je telefoon inzien en boeken. Je kiest klanten, projecten en activiteiten net als op de website.

Uurapp biedt:

- Flexibele mogelijkheden voor het vastleggen van al je relaties
- Ondersteuning voor projecten en projectfasen
- Automatisch factureren van dagdelen
- Automatisch factureren van voorrijden op basis van KM of tijd
- Zeer flexibele tarieven (op dag, project, persoon, tijd, datum, activiteit, etc).
- Facturen met zelf te uploaden briefpapier
- Geschikt voor meerdere gebruikers en meerdere administraties
- Nog veel meer.... Bezoek de website voor een volledig overzicht.

Heb je genoeg aan 3 facturen per maand, dan is Uurapp zelfs blijvend gratis.

** PLEASE NOTE: UURAPP IS COMING TICKNEY **
** GO TO TICKNEY.COM TO CREATE A NEW ACCOUNT **


Simply register on your phone or tablet hours and then the Billing Uurapp website.

Uurapp (www.uurapp.nl) is an online time tracking and billing application designed for self-service, such as accountants, insurance agents, IT specialists, graphic designers, painters, etc.

The web application automatically and easily pretty professional invoices based on your hours worked and materials consumed. With this app you can view your hours on your phone and books. You choose customers, projects and activities just like on the website.

Uurapp offers:

- Flexible options for capturing all of your relationships
- Support for projects and project phases
- Automatic billing sessions
- Automatic billing for driving based on KM or time
- Highly flexible rates (by day, project, person, time, date, business, etc).
- Invoices with self upload stationery
- Suitable for multiple users and multiple administrations
- Much more .... Visit the website for a complete list.

All you need is three invoices per month, Uurapp even permanently free.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less