Check!
Volker InfraDesign
2.2.5 Varies with device
Geen administratieve rompslomp meer bij meldingen, inspecties, formulieren en enquêtes. Alles in één keer regelen vanaf je smartphone en bijbehorende website.

Hoe werk het?
Ingevulde formulieren gaan rechtstreeks naar de verantwoordelijke persoon. Je ontvangt zelf een kopie in je mailbox. Op een persoonlijke webpagina zijn al je ingevulde formulieren terug te lezen. Een beheerder (bijv. KAM-coördinator) maakt formulieren aan en voert analyses uit via een "dashboard" (website).

Wat zijn de voordelen?
- snel uitvoeren van inspecties en meldingen
- meer tijd over voor je andere werk
- intuïtief en eenvoudig gebruik op je smartphone
- altijd en overal je formulieren bij de hand
- geen overbodige scans, prints en kopietjes
- direct toevoegen van foto's
- werkt ook zonder internet of wifi
- in één keer verzenden naar de juiste persoon

Wat kost het?
Voor alle VolkerWessels bedrijven is dit kostenloos! Combinatieprojecten en externen leveren een kleine bijdrage.

No more red tape in reports, inspections, forms and surveys. Arrange everything at once from your smartphone and its website.

How does it work?
Completed forms go directly to the person responsible. You will receive a copy in your mailbox. On a personal website already read back your completed forms. An administrator (eg. KAM coordinator) makes forms and performs analysis using a "dashboard" (website).

What are the advantages?
- Quickly carry out inspections and reports
- More time for other work
- Intuitive and easy use on your smartphone
- Anytime, anywhere your forms at hand
- No unnecessary scans, prints and copies
- Instantly add photos
- Also works without Internet or Wi-Fi
- Send at once to the right person

What does it cost?
For all Volker Wessels companies, this is free! Combined Projects and externals make a small contribution.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less