Wave
Volker InfraDesign
1.2.91 Varies with device
Werkplekinspecties, incidentmeldingen, of andere formulieren. Alles in één keer regelen vanaf je smartphone en bijbehorende website.

Ingevulde formulieren gaan rechtstreeks naar de verantwoordelijke persoon. Je ontvangt zelf een kopie in je mailbox. Op een persoonlijke webpagina zijn al je ingevulde formulieren terug te lezen. Een beheerder (bijv. KAM-coördinator) voert analyses en vervolgacties uit via een "dashboard" (website).

De voordelen:
- snel uitvoeren van inspecties en meldingen
- meer tijd over voor je andere werk
- intuïtief en eenvoudig gebruik op je smartphone
- altijd en overal je formulieren bij de hand
- geen overbodige scans, prints en kopietjes
- direct toevoegen van foto's
- werkt ook zonder internet of wifi
- in één keer verzenden naar de juiste persoon

Kosten
Voor alle VolkerWessels bedrijven is dit kostenloos! Combinatieprojecten en externen leveren een kleine bijdrage.

Workplace inspections, incident reports, or other forms. All at once arranged from your smartphone and corresponding website.

Completed forms directly to the person responsible. You will receive a copy in your mailbox. On a personal web page you have already read back completed forms. A manager (eg. KAM coordinator) performs analysis and follow-up via a "dashboard" (website).

The advantages:
- Quickly carry out inspections and reports
- More time for your other work
- Intuitive and easy to use on your smartphone
- Anytime, anywhere your forms at hand
- No unnecessary scans, prints and copies
- Directly adding photos
- Also works without internet or wifi
- At once send to the right person

To Cost
For all VolkerWessels companies, this is free! Combination Projects and externals make a small contribution.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less