Opdrachtgevers Zorgwerk
B.V. Zorgwerk
1.3 Varies with device
De populaire Zorgwerk app is er nu ook voor opdrachtgevers:

- Live medewerkers uitnodigen om te werken.
- Alle informatie altijd en overal bij de hand.
- Planning 'on the go' bekijken en bewerken.

Ontdek het nieuwe uitzenden. Dankzij het Zorgwerk-platform vindt uw planning altijd doorgang: overdag, 's avonds, 's nachts en in het weekend. Want of u nu op de afdeling staat, in de wijk loopt, op kantoor bent of thuis: zodra u uw diensten bij ons uitzet, kunnen alle gekwalificeerde medewerkers bij u in de regio 24/7 op uw diensten reageren. De diensten vallen extra op voor medewerkers die reeds bij u bekend zijn.

Heeft u zelf al een zorgwerker in gedachte? Dan kunt u deze uitnodigen om uw dienst(en) te werken.
Ingeplande medewerkers kunt u voorafgaand aan de dienst informeren over zaken die u belangrijk vindt om te delen. Uw boodschap is direct zichtbaar in de app van de ingeplande medewerker. Ook handig: via de app kunt u razendsnel en eenvoudiger dan ooit de gewerkte uren van medewerkers accorderen.

The popular Zorgwerk app is now available for clients:

- Live invite employees to work.
- All information anytime, anywhere at hand.
- Planning 'on the go' view and edit.

Discover the new broadcast. Thanks to the Make Work platform takes your planning is always a passage during the day, evening, night and weekends. Because whether you're standing in the department, is in the neighborhood, in the office or at home: If you turn off your services with us, can you respond to all qualified employees in the region 24/7 on your services. The additional services are for employees who are already known to you.

Do you already own a care worker in mind? Then you can invite them to update your service (s).
Scheduled staff please inquire prior to service on issues that you care to share. Your message is instantly visible in the app for scheduled employee. Also handy: the app allows you to quickly and easily than ever approve the hours worked by employees.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less