Medewerkers Zorgwerk
B.V. Zorgwerk
1.11.2 Varies with device
Ben je een medewerker van Zorgwerk? Dan is deze app voor je smartphone en tablet speciaal voor jou! Met de slimme Zorgwerk app heb je de regie over je planning in eigen handen. Je kan zelf bepalen waar, wanneer en hoe vaak je wilt werken.


» Reageer live op diensten
In de app vind je een actueel overzicht van de open diensten die voor jou interessant zijn. Nieuwe diensten zijn direct zichtbaar en je kunt er 24/7 op reageren.

» Registreer beschikbaarheid
Zijn er nog geen open diensten? Laat weten wanneer je kunt werken! Nieuwe diensten die passen bij jouw beschikbaarheid en profiel worden dan automatisch aanbevolen. Je vindt alle aanbevolen diensten in de app-inbox.

» Voorbereid aan het werk
Alle belangrijke informatie over opdrachtgevers en werksituaties vind je in de app. Je kan persoonlijke instructies van de opdrachtgever ontvangen en de app wijst je via de routeplanner de weg naar je werklocatie.

» Geldzaken
Bij Zorgwerk geen gedoe met papieren of digitale werkbriefjes. Je krijgt gewoon wekelijks volautomatisch je salaris uitbetaald. Heb je een keer korter of langer gewerkt dan gepland? Dan kun je eenvoudig de gewerkte tijden aanpassen. De status van de betaling kun je volgen via de app en je hebt ook al je loonstroken en jaaropgaven bij de hand. Vakantie-uren laat je eenvoudig via de app uitbetalen.

» Bevoegd- & Bekwaamheden
De app helpt je om overzicht te houden van wat jij als professional mag (bevoegd) en kan (bekwaam). Zo kun je gericht aan collega's vragen of ze je nog eens instrueren of initiatief nemen om een training volgen. Je handelingenlijst is ook voor de opdrachtgevers waar je gaat werken inzichtelijk, zodat zij jouw inzet optimaal op de actuele (zorg)vraag kunnen afstemmen.

» Nog niet bij Zorgwerk ingeschreven?
Solliciteer dan vandaag nog via Zorgwerk.nl op één van onze vacatures. Nadat je bent ingeschreven heb je direct toegang tot de app. Zorgwerk is de enige landelijke specialist in personeelsdiensten voor de zorg, welzijn, GGZ en kinderopvang.

Are you an employee of Care Work? Then this app for your smartphone and tablet for you! The smart Zorgwerk app you have control over your planning into their own hands. You can decide where, when and how often you want to work.


»Respond live on services
In the app you will find a current overview of the open services of interest to you. New services are readily visible and available to react 24/7.

»Register availability
There are no services open yet? Let us know if you can work! New services that fit will be automatically recommended for your availability and profile. You can find all the featured services within the app inbox.

»Ready to work
All important information about clients and work situations can be found in the app. You can receive personal instructions of the client and the app guides you through the route planner the way to your workplace.

»Money
At Zorgwerk no hassle with paper or digital time sheets. You just get automatic weekly paid your salary. Have you worked then scheduled times shorter or longer? Then you can easily adjust the working times. The status of the payment can be followed via the app and you also have all your payslips and annual statements at hand. Holiday hours lets you easily pay through the app.

»Competence & Competencies
The app helps you keep track of what you can as a professional (authorized) and can (proficient). So you can request addressed to colleagues if they instruct you again or take the initiative to follow a workout. Your actions list is also for the clients you will work transparent so they can tailor your best bet on the current (care) demand.

"Not yet registered with Care Work?
Then apply today via Zorgwerk.nl at one of our vacancies. Once you are registered you have direct access to the app. Care work is the only national specialist personnel for the care, welfare, mental health and child care.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less