Caverion NO - HSEQ
Mellora AS
1.1.0 Varies with device
Dette er Caverion Norges app til bruk ved innrapportering av HMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholder bl.a. systematikk for å sende melding om avvik og RUH, samt en egen modul for dokumentasjon av gjennomførte sikker-jobb analyser / risikoanalyser og en annen for inspeksjoner og revisjoner. Appen gir også våre brukere tilgang til styrende HMS-dokumentasjon samt viktig direkteinformasjon via modulen HSEQ Messenger.

Appen er strippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre den mest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplett rapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vi anser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår for store.

Vi i Caverion Norge tror på KIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt for mange organisasjoner lager HMSK-systemene sine for kompliserte, noe som resulterer i underrapportering og en mengde byråkratisk rot.

Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ Free» fra Mellora AS, skal skape HMSK-entusiasme!

Appen er koblet til TQM for oppfølging og behandling av alle saker. Du vil trenge brukernavn og passord for å kunne bruke appen til rapportering.

This is Caverion Norway app to use in reporting of HSE incidents and quality related matters. The app includes learning systematics to notify deviations and RUH, and includes a module for documentation of completed job safety analyzes / risk analyzes and another for inspections and audits. The app also gives our users access to governing HSE documentation and important direct information via the module HSEQ Messenger.

The app is stripped of all unnecessary features and buttons to make the most user-friendly. Yet there is a complete reporting tool that meets all our needs and requirements, and we consider improvement opportunities using the app in our company too big.

We in Caverion Norway believes in KIS principle. Keep It Simple. Too many organizations create HSEQ their systems too complex, resulting in underreporting and a plethora of bureaucratic bumbling.

Our app, which is a customization of the original "HSEQ Free" from Mellora AS shall create HSEQ enthusiasm!

The app is connected to TQM for monitoring and treatment of all cases. You will need a username and password in order to use the app for reporting.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less