Glitre Energi RUH
Mellora AS
1.1.2 Varies with device
Dette er Glitre Energi app til bruk ved innrapportering av RUH og sikker-jobb analyser.

Appen er strippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre den mest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplett rapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vi anser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår for store.

Vi i Glitre Energi tror på KIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt for mange organisasjoner lager HMSK-systemene sine for kompliserte, noe som resulterer i underrapportering og en mengde byråkratisk rot.

Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ Free» fra Mellora AS, skal skape HMSK-entusiasme!

Du vil trenge brukernavn og passord for å kunne bruke appen til rapportering.

This is Glitre Energy app to use when reporting RUH and job safety analyzes.

The app is stripped of all unnecessary features and buttons to make the most user-friendly. Yet there is a complete reporting tool that meets all our needs and requirements, and we consider improvement opportunities using the app in our company too big.

We in Glitre Energy believe in the KIS principle. Keep It Simple. Too many organizations create HSEQ their systems too complex, resulting in underreporting and a plethora of bureaucratic bumbling.

Our app, which is a customization of the original "HSEQ Free" from Mellora AS shall create HSEQ enthusiasm!

You will need a username and password in order to use the app for reporting.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less