KLIMA HSEQ
Mellora AS
1.1.2 Varies with device
Dette er Klima og Bygg AS sin mobil-app for innrapportering av HMS- og kvalitetsmeldinger (HMSK(HSEQ på engelsk)). Appen er utviklet av Mellora AS.

Klima og Bygg AS er et ungt, engasjert og godt etablert entreprenørselskap som ble startet i 2005.

Siden da har selskapet vokst jevnt og kontrollert, med sterk fokus på implementering av gode rutiner og systemer som sikrer selskapets drift, slik at selskapet er i stand til å være en sentral aktør i et konkurranseutsatt marked.

Klima og Bygg AS er i 2013 over 40 ansatte og omsetter for NOK 100 000 000.

Klima og Bygg AS har sentralgodkjenning for utførelse (bygning, anlegg eller konstruksjon, tekniske installasjoner) i tiltaksklasse 3 og for utførelse av ventilasjon- og klimainstallasjoner i tiltaksklasse 3.

This is Earth and Construction AS's mobile app for reporting safety and quality messages (HSEQ (HSEQ in English)). The app is developed by Mellora AS.

Climate and Construction AS is a young, dedicated and well established construction company that was started in 2005.

Since then the company has grown steadily and controlled, with strong focus on implementation of best practices and systems that ensure the company's operations, so the company is able to be a key player in a competitive market.

Climate and Construction AS in 2013 over 40 employees and a turnover of NOK 100 000 000

Climate and Construction AS central approval for construction (building, construction or construction, technical installations) in action class 3 and for the execution of the ventilation and air-conditioning systems in development class 3

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less