MLF HSEQ
Mellora AS
2.1.6 Varies with device
Denne applikasjonen (MLF HSEQ) er skreddersydd for Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) sine medlemsbedrifter. Her kan du på en enkel måte rapportere om lovpålagte HMS-avvik og kvalitetsavvik på byggeplass. Alt gjøres digitalt med hjelp av smarttelefon eller nettbrett.

Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund (MLF) er en bransjeforening for mesterbedrifter i maler- og byggtapetserfagene. Foreningen har om lag 350 medlemsbedrifter med om lag 3000 ansatte. Medlemsbedriftene omsetter for 3 milliarder i året.

MLF er bransjens representant overfor de politiske beslutningssentra. Her samarbeider MLF med Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Vi arbeider for at medlemsbedriftene skal få best mulige rammevilkår for å utvikle sin forretningsdrift. Vi driver med medlemsservice, slik som kurs, advokattjenester og annen rådgivning. Vi tilbyr medlemsfordeler i form av rabatter på innkjøp og spesialtilpassede produkter. Vi utvikler ulike verktøy som kan brukes for å bli bedre lærebedrifter, bedre arbeidsgivere og bedre på faglig utførelse, prosjektstyring og økonomi.

Det fins i dag flere hundre tusen forskellige apper, og flere av dem er meget godt egnet for bruk i byggebransjen. De sørger for at informasjon kan flyte fritt mellom kontor og byggeplass på en korrekt og lettfattelig måte.

This application (MLF HSEQ) is tailored for Painting and byggtapetsermestrenes Association (MLF) its member firms. Here is an easy way to report on statutory HSE deviations and variances in quality at the building site. Everything is done digitally by using the smartphone or tablet.

Painting and byggtapetsermestrenes Association (MLF) is a trade association for companies in the master painter and decorator. The association has about 350 member companies with about 3,000 employees. Member companies turnover of 3 billion a year.

MLF is the industry's representative in relation to the political decision making. It works MLF with BNL (BNL) and the Confederation of Norwegian Enterprise (NHO).

Working for member companies to get the best possible framework for developing their business. We operate with member services, such as training courses, legal services and other advice. We offer membership benefits in the form of discounts on purchases and customized products. We develop various tools that can be used to improve training establishments, better employers and better academic performance, project management and finance.

There are currently several hundred thousand forskellige apps, and more of them are very well suited for use in the construction industry. They ensure that information can flow freely between office and site in a proper and transparent way.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less