Optimera HSEQ
Mellora AS
2.0.1 Varies with device
Dette er Optimera Montér sin app til bruk ved innrapportering av kvalitetsrelaterte saker og HMS: KGB / Montørverktøy!

Med appen kan du lage og sende rapporter angående montasjearbeid, kontrollmålinger, skade og reklamasjoner, tilleggsarbeid, fremdriftsavvik og HMS. Alt sammen er en del av vårt arbeid for å oppnå størst mulig grad av kundetilfredshet og for å ivareta alle krav omkring kvalitet og HMS.

Appen er strippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre den mest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplett rapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vi anser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår for store.

Vi i Optimera Montér tror på KIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt for mange organisasjoner lager rapporteringssystemene sine for kompliserte, noe som resulterer i underrapportering og en mengde byråkratisk rot.

Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ» fra Mellora AS, skal skape rapporteringsentusiasme!

Du vil trenge innloggingsdetaljer for å kunne bruke appen.

This is Optimera Montér their app to use in reporting quality related matters and Safety: KGB / Installer Tool!

With the app you can create and send reports regarding installation works, machine control, damage and claims, additional work, progress deviations and Safety. It's all part of our efforts to achieve the highest possible level of customer satisfaction and to ensure all claims about quality and safety.

The app is stripped of all unnecessary features and buttons to make the most user-friendly. Nevertheless, it is a complete reporting tool that meets all our requirements and needs, and we consider improvement opportunities using the app in our business too big.

We believe in Optimera Attach the KIS principle. Keep It Simple. Too many organizations make their reporting systems for complex, resulting in under-reporting and a host of bureaucratic mess.

Our app, which is a customization of the original "HSEQ" from Mellora AS, will create reporting enthusiasm!

You will need login details to use the app.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less