Titansport HSEQ
Mellora AS
1.0.2 Varies with device
Dette er Titansports app til registrering av avvik/RUH, gjennomføring av vernerunder/inspeksjoner samt dokumentering av eventuelle utførte sikker-jobb analyser. Appen er knyttet opp mot saksbehandlingssystemet HSEQ Reports for enkel prosessering av alle rapporter. Du vil trenge brukernavn og passord for å bruke appen.

Titansport HSEQ er en spesialtilpasset bedriftsversjon av original-appen HSEQ Free som er utviklet av Mellora AS. Interessert i å vite mer om hvordan også dere kan få deres egen HMS/KS app? Ta kontakt med Mellora AS i dag, leverandør av faglig gjennomtenkte apper for HMS, kvalitet og timestyring.

This is Titan Sports app for registration of deviations / RUH, implementation of safety inspections / inspections and documentation of any completed job safety analyzes. The app is linked to the procedural system HSEQ Reports for easy processing of all reports. You will need a username and password to use the app.

Titan Sports HSEQ is a customized business version of the original app HSEQ Free, developed by Mellora AS. Interested to know more about how you too can get their own HSE / QA app? Contact Mellora AS today, provider of professional thoughtful apps for HSE, quality and time management.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less