VB HSEQ
Mellora AS
1.1.3 Varies with device
Dette er Vibemyr Blikk AS' (VB) app til bruk ved innrapportering av HMS-hendelser og kvalitetsrelaterte saker. Appen inneholder systematikk for å sende melding om avvik, observasjoner, nestenulykker, ulykker og forbedringsforslag, samt en egen modul for dokumentasjon av gjennomførte sikker-jobb analyser / risikoanalyser og en annen for inspeksjoner og revisjoner. I tillegg er det systematikk for timelister.

Appen er strippet for alle unødvendige funksjoner og knapper for å gjøre den mest mulig brukervennlig. Likevel er det et komplett rapporteringsverktøy som oppfyller alle våre krav og behov, og vi anser forbedringsmulighetene ved å bruke appen i bedriften vår for store.

Vi i Vibemyr Blikk tror på KIS-prinsippet. Keep It Simple. Alt for mange organisasjoner lager HMSK-systemene sine for kompliserte, noe som resulterer i underrapportering og en mengde byråkratisk rot.

Vår app, som er en skreddersøm av den originale «HSEQ Free» fra Mellora AS, skal skape HMSK-entusiasme!

Du vil trenge brukernavn og passord for å kunne bruke appen til rapportering.

This is Vibemyr Vision AS '(VB) app for use in reporting of HSE incidents and quality related issues. The app includes systematics to notify deviations, observations, near misses, accidents and suggestions for improvements, and includes a module for documentation of completed job safety analyzes / risk analysis and another for inspections and audits. In addition, systems for timesheets.

The app is stripped of all unnecessary functions and buttons to make the most user-friendly. Yet there is a complete reporting tool that meets all our needs and requirements, and we consider improvement opportunities using the app in our company too big.

We in Vibemyr Tin believe in KIS principle. Keep It Simple. Too many organizations bearing HSEQ their systems too complicated, resulting in underreporting and a plethora of bureaucratic bumbling.

Our app, which is a tailoring of the original "HSEQ Free» from Mellora AS, will create HSEQ enthusiasm!

You will need a username and password in order to use the app to reporting.

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less