Salmon Group Systems Reports
Pixelwerk
3.0.1 Varies with device
Dette er Salmon Group AS sin QMS app til bruk ved innrapportering av HMS-hendingar og kvalitetsrelaterte saker.

Salmon Group AS er verdas største nettverk av lokaleigde oppdrettsselskap. Våre oppdrettere har sterk fokus på god intern- og kvalitetskontroll!

QMS appen er utvikla for våre oppdrettsselskap av Pixelwerk AS, og inneheld systematikk for å sende meldingar om avvik, observasjonar, forbetrings framlegg og uønska hendingar direkte inn til avviksdatabasen i Salmon Group kvalitetskontroll systemet «Salmon Group Systems». Appen har ein bilete funksjon, som er viktig ved behov for dokumentasjon.

Appen er kun tilgjengelig for brukare av Salmon Group kvalitetskontroll systemet «Salmon Group Systems». Du kan logge deg inn med samme brukarnamn og passordet som du har til «Salmon Group Systems».

This is Salmon Group AS's QMS app to use in reporting of HSE incidents and quality related issues.

Salmon Group AS is the worlds largest network of local eigde aquaculture company. Our breeders have a strong focus on good internal and quality control!

QMS app was developed for our farming company of Pixelwerk AS and contains system for sending messages about deviations, observations, improvement proposals and unwanted incidents directly into the database discrepancies in Salmon Group quality control system "Salmon Group Systems". This application has ein image function, which is important when needed for documentation.

The app is only available for users of Salmon Group quality control system "Salmon Group Systems". You can log in using the same username and password that you have to "Salmon Group Systems".

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.4 and up

...more ...less