Trygg Handel
Hosting-Group
1.1.5 Varies with device
Trygg Handel's mobil-Applikasjon - trygghet hvor enn du befinner deg!
Vår App er unik og den eneste av sitt slag i Norge - her finner du hele Trygg Handels svarteliste med komplett informasjon om svindlerne, deres fremgangsmåter og koblinger til relaterte firmaer/produkter.
- På noen få sekunder kan du sjekke om det du har mottatt er relatert til noen av de aktørene på vår svarteliste!

Rådgivning og Rapportering

Har du fått en faktura eller en kontrakt som du stiller deg skeptisk til?
Ved hjelp av denne applikasjonen kan du som medlem av Trygg Handel, enkelt knipse ett bilde av den aktuelle fakturaen/kontrakten Dere har fått tilsendt, sende dette over til oss og vi vil innen kort tid kunne gi deg et klart svar på om det du har mottatt er seriøst eller ikke.

For dere som ikke er medlem inngår det uansett en rekke fordeler, blant annet får du gratis tips og råd om hvordan du skal håndtere en eventuell falsk faktura/falsk kontrakt.

Spre budskapet og del dine erfaringer!

For hvert enkelt nyhetsskriv og for hvert produkt på vår svarteliste kan du selv kommentere og fortelle din egen opplevelse av hendelsen eller din erfaring med aktøren.
Vi har gjort det enkelt for deg å spre all informasjon videre til kolleger, venner og bekjente via Facebook og Twitter.

Det er gratis for alle å laste ned og benytte Trygg Handels mobil-applikasjon, informasjonen er tilgjengelig for alle!

Safe Handel's mobile application - security wherever you are!
Our app is unique and the only one of its kind in Norway - here you find all Safe Trading Blacklist with complete information about swindlers, their practices, and links to related companies / products.
- In a few seconds, you can check if you have received related to any of the players on our blacklist!

Consulting and Reporting

Did you get an invoice or a contract that you stand skeptical?
Using this application, you as a member of Safe, easy snap a picture of the relevant invoice / contract You have been sent, send it over to us and we will shortly be able to give you a clear answer as to whether you have received serious or not.

To you who are not members include the matter a number of advantages, including get free tips and advice on how to handle any false invoices / fake contract.

Spread the word and share your experience!

For each newsletter, and for each product on our blacklist, you can even comment and tell your own experience of the event or your experience with the performer.
We've made it easy for you to disseminate all information to colleagues, friends and acquaintances via Facebook and Twitter.

It's free for anyone to download and use Safe mobile application, information is available to everyone!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.1 and up

...more ...less