Overseas.hr
x-this
2.1 Varies with device
Informacije o kvaliteti dostave, rasporedu vožnje, statusu pošiljaka možete imati na Vašem dlanu.
Izračunajte datum dostave ili pretražite sve pošiljke za pojedinog primatelja u samo nekoliko koraka.
Ova aplikacija pruža Vam mogućnost uvida u analitiku kvalitete dostave poslanih pošiljaka, povrata robe te povratnih dokumenata. U svakom trenutku možete dobiti informaciju o trenutnom statusu pošiljke, izračunati datum dostave te doznati koja sve mjesta podržavaju vremenski definiranu dostavu, kao i cjelokupni raspored vožnje. Pristupite ažurnim podacima o stanju na terenu i prometu koje može imati utjecaja na dostavu pošiljaka (prekidi u trajektnom prometu, nepovoljni vremenski uvjeti, radovi na prometnicama...)

Information on the quality of delivery schedules, status of shipments you have in your hand.
Calculate the delivery date, or search all shipments for each recipient in a few steps.
This application provides you with an insight into the quality of analytics delivery sent shipments, returns and return documents. At any time, you can get information about the current status of shipments, calculate delivery date and find out all the places that support time-defined delivery, and the complete schedule. Access up to date information on the situation on the ground and traffic that may have an impact on shipments (interruptions in ferry traffic, adverse weather conditions, work on the roads ...)

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less