LokiTime Työntekijä
Ohjelmistotalo Sowellus Oy
1.6 Varies with device
LokiTime on helppokäyttöinen ratkaisu työajanseurantaan ja kulunvalvontaan. LokiTimesta löydät aina ajantasaisen, työturvallisuuslain vaatiman työntekijäluettelon sekä työvuorolistan henkilöstöstäsi sekä lähetät tunti- ja työntekijätiedot suoraan palkanlaskentaan.

• Työtunnit talteen sekunnin tarkkuudella! Helposti ja nopeasti.
• Tarkat raportit
• Automaattinen palkanlaskenta - ylityöt ja lisät valmiiksi laskettuna
• Leimaukset tabletista, matkapuhelimella, tai suoraan kiinteistön lukkojärjestelmästä (vaatii erillisen integraation).
• Etätöiden sekä työmatkojen kirjaus
• Soveltuu kaikille toimialoille

Applikaatio vaatii erillisen palvelusopimuksen. Ota yhteyttä www.lokitime.fi.

Log Time is an easy-to-use solution for working hours monitoring and access control. LokiTimesta you will always find up to date, required by the Occupational Safety and Health, as well as a list of employees from the duty roster of staff, and sending the hour and employee information directly to payroll.

• Hours of work recovered second increments! Easily and quickly.
• Detailed reports
• Automatic Payroll - overtime and was already calculated
• Stamping tablet, mobile phone, or directly to the property lock system (requires a separate integration).
• tions on business trips, as well as posting
• Suitable for all industries

The app requires a separate service. Contact www.lokitime.fi.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less