VetMedica
Adfairs Sp. z o.o.
1.8.5.7 Varies with device
Aplikacja VetMedica to interaktywny 'pamiętnik' przechowujący Twoje zdjęcia i notatki z targów. To również dostęp do rabatów i ofert specjalnych dedykowanych użytkownikom mobile!

Co jeszcze zyskasz dzięki pobraniu aplikacji?

• skaner kodów QR ze stoisk wystawców, po zeskanowaniu których otrzymasz dostęp do rabatów i ofert specjalnych
• możliwość robienia zdjęć oraz załączania notatek w aplikacji, dzięki czemu jeszcze po zakończeniu targów będziesz mógł powrócić do ważnych dla Ciebie informacji
• spersonalizowane podsumowanie eventu - listę wszystkich wystawców, których dodałeś do 'ulubionych' wraz z przypisanymi zdjęciami oraz notatkami
• bezpośredni kontakt z wystawcami przed, podczas oraz po ukończonych targach, dzięki funkcji wysyłania
• wiadomości z aplikacji
• wgląd do agendy targów wraz z opcją włączenia powiadomień push
• możliwość wyszukiwania wystawców alfabetycznie i po liście kategorii oraz interaktywną nawigację do ich stoisk
• dostęp do profili wystawców oraz najważniejszych informacji o targach

The application is an interactive Vetmedica 'diary' that stores your photos and notes from the fair. It also provides access to discounts and special offers dedicated to mobile users!

What else will you gain from downloading the application?

• QR code scanner from the stands of exhibitors, after scanning which will have access to discounts and special offers
• the ability to take photos and attach notes in the app, so even after the fair will be able to return to important information for you
• personalized summary of the event - a list of all exhibitors, which have added to 'favorites' together with the assigned photographs and notes
• direct contact with exhibitors before, during and after completed fair, thanks to the sending
• messages from the application
• insight into the agenda of the fair, along with the option to enable push notifications
• the ability to search for exhibitors alphabetically, and the list of categories and interactive navigation to their stands
• access to the profiles of exhibitors and the most important information about the fair

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less