Agro-Alarm
Agrosimex Sp. z o. o.
1.1.1 Varies with device
Agro-alarm to polska aplikacja na urządzenia mobilne przeznaczone dla rolników i ogrodników.
Użytkownicy znajdą w niej liczne funkcje, pomocne w prowadzeniu gospodarstwa:
- Kalkulator (oblicza dawki i stężenia środków ochrony roślin oraz potrzebną ilość cieczy roboczej)
- Notatnik rolnika (pozwala na zapisywani informacji o sytuacji na polu)
- Wiadomości (aktualności dotyczące nawożenia, ochrony upraw oraz nowych odmian)
- Komunikaty sadownicze (powiadomienia o zagrożeniach dla upraw sadowniczych)

To prawdopodobnie najbardziej wszechstronna aplikacja dla rolników na świecie!
W aplikacji użytkownik może wybrać uprawy, które go interesują:
- Zboża
- Kukurydza
- Rzepak
- Burak cukrowy
- Ziemniak
- Warzywa kapustne
- Warzywa korzeniowe
- Warzywa psiankowate
- Warzywa liściowe
- Warzywa dyniowate
- Jabłoń
- Grusza
- Drzewa pestkowe
- Truskawka
- Rośliny jagodowe

Aplikacja Agro-alarm jest bezpłatna. Wystarczy zainstalować ją na swoim telefonie lub tablecie!
Treści publikowane w aplikacji są przygotowywane we współpracy z ekspertami w dziedzinie ochrony roślin i nawożenia upraw. Stanowią one cenne doradztwo dla każdego rolnika.

Agro-alarm is a Polish application for mobile devices designed for farmers and gardeners.
Users will find in it a number of functions to help in running the farm:
 - Calculator (calculates the dose and concentration of plant protection products and the required amount of working fluid)
 - Notepad farmer (allows enrolled information about the situation on the field)
 - Messages (news fertilization, crop protection and new varieties)
 - Press Orchard (notification of threats to fruit crops)

This is probably the most comprehensive app for farmers in the world!
In the application, the user can select crops that interest him:
 - Cereals
 - Corn
 - Rape
 - Sugar beet
 - Potato
 - Cruciferous vegetables
 - Root
 - Nightshade vegetables
 - Leaf vegetables
 - Vegetables cucurbits
 - Apple
 - Pear
 - Trees Stone
 - Strawberry
 - Plants Berry

Application of Agro-alarm is free. Just install it on your phone or tablet!
The content of the application shall be prepared in cooperation with experts in the field of plant protection and fertilization of crops. They provide valuable advice to each farmer.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less