Mobilna Faktura dGCS Free
dGCS.NET
3.5 Varies with device
Dlaczego warto skorzystać z aplikacji Mobilna Faktura dGCS Free:

- wystawianie faktur w dowolnym miejscu i czasie na urządzeniu mobilnym,

- praca z systemem fakturującym bez dostępu do internetu,

- wygodny i przejrzysty interfejs dostosowany do obsługi ekranów dotykowych,

- korzystanie z aplikacji nie wymaga rejestracji, posiadania konta, ani ponoszenia dodatkowych opłat,

- wystawione dokumenty można eksportować, a także zapisywać w formacie .pdf, wysłać e-mailem, drukować.


Poszerz możliwości swojej firmy
Aplikacja przeznaczona jest prowadzenia mobilnej sprzedaży. W wersji bezpłatnej program umożliwia wystawienie do 5 dokumentów w miesiącu, a także wyświetla komunikaty reklamowe nie utrudniające pracy. Komunikacja z programem INFOR System Magazyn możliwa jest w wersji płatnej o nazwie Mobilna Faktura dGCS Pro.

Prowadź mobilną sprzedaż
Wystawianie faktur VAT, proforma oraz zamówień, a także przeglądanie tych dokumentów, to podstawowe działanie aplikacji.

Gromadź dane i wykorzystuj je ponownie
Aplikacja Mobilna Faktura dGCS pozwala na prowadzenie słowników: kontrahentów, produktów, a także korzystanie ze zdefiniowanych stawek VAT, jednostek, co znacznie skraca czas potrzebny na wystawianie faktur.

Masz pytania, wątpliwości, sugestie? Zadzwoń 62 734-76-40 lub napisz: info@dgcsnet.pl

Why Use Mobile Billing Application dGCS Free:

- Invoicing, anywhere, anytime on your mobile device

- Work with the system fakturującym without access to the Internet,

- Simple and clean interface adapted to support touch screens,

- Use the application does not require registration, an account, or any additional fees,

- Issued documents can be exported and saved as a. Pdf, send an e-mail, print.


Expand your business opportunities
The application is designed driving mobile sales. The free version of the program allows the issue to five documents per month, as well as display advertising messages do not hinder the work. Communication with the program Infor Warehouse system is possible in the paid version called Mobile Invoice dGCS Pro.

Keep a mobile sales
VAT invoices, proforma and orders, as well as reviewing these documents, the basic operation of the application.

Collect data and use it again
Invoice Mobile Application allows you to run dGCS dictionaries: customers, products, and the use of the defined VAT rates, units, which significantly reduces the time required to issue invoices.

Any questions, concerns, suggestions? Call 62 734-76-40 or email: info@dgcsnet.pl

Content rating: Everyone

Requires OS: 3.0 and up

...more ...less