Delegacje
Andros87
1.1 Varies with device
Delegacje to aplikacja umożliwiająca w wygodny oraz szybki sposób wprowadzanie delegacji krajowych oraz ich ewidencje. Podstawowe funkcjonalności:
- edytowalne słowniki pracowników, klientów, miejsc wyjazdów oraz miejsc delegacji
- posortowana lista delegacji z poziomu której dodawanie, usuwanie oraz edycja delegacji są proste i intuicyjne
- filtry zapisywane oraz automatycznie uruchamiane z kolejnym startem aplikacji
- automatyczne wyliczanie wysokości diety
- eksport przefiltrowanych delegacji do excela (xls)

W przypadku zainteresowania aplikacją na odpowiednim poziomie w kolejnych wersjach zostaną wprowadzone nowe funkcjonalności m. in. koszty i odliczenia delegacji związane z posiłkami oraz dodatkowymi rachunkami.

Delegations is an application that allows a convenient and fast way to the introduction of national delegations and their records. Basic functionality:
- Editable dictionaries employees, customers, and places of visits of delegations
- Sorted list of the delegation from the adding, deleting and editing of the delegation are simple and intuitive
- Filters saved and automatically run the next application start
- Automatic calculation of the amount of diet
- Export the filtered delegation to excel (xls)

In the case of interest in the application at the appropriate level in the next versions will be introduced new features, among others. cost and deduct the delegation associated with meals and additional accounts.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less