Wiadomości Gospodarcze
Infor IT Sp. z o.o.
1.0.3 Varies with device
„Wiadomości Gospodarcze” – biznesowy dwumiesięcznik wydawany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową. A w nim działy: poświęcony konkretnej branży raport, gospodarka, prawo i lifestyle. Znajdziecie tu Państwo wywiady z przedstawicielami biznesu polskiego i niemieckiego, eksperckie komentarze i artykuły o trendach gospodarczych.

Wydawany w nakładzie 3,5 tys. egzemplarzy magazyn znaleźć można w salonach Empik, eleganckich restauracjach i prestiżowych hotelach, na lotniskach i pokładach samolotów LOT i Lufthansy. Otrzymuje go Top-Management polskich i niemieckich firm, a także m. in.: ambasady, konsulaty i ministerstwa oraz goście izbowych eventów.

Dzięki aplikacji otrzymacie Państwo bezpłatny dostęp do bieżącego numeru Wi wraz z interaktywnymi funkcjonalnościami:
• oglądanie filmów w ramach aplikacji
• możliwość bezpośredniego przejścia do zawartych w tekście linków
• wykonywanie zrzutów ekranu

"Economic News" - Business bimonthly published by the Polish-German Chamber of Industry and Commerce. And in the sections: dedicated to a specific industry report, economy, law and lifestyle. Here you'll find interviews with business representatives of Polish and German, expert commentary and articles about economic trends.

Issued in an edition of 3.5 thousand. copies of the magazine can be found in Empik stores, fine restaurants and prestigious hotels, airports and airplanes LOT and Lufthansa. This gives him the Top-Management of Polish and German companies, as well as, among others.: Embassies, consulates and ministries and guests of chamber events.

With this application you will receive free access to the current issue, along with interactive Wi functionalities:
• watch movies within the application
• ability to directly go to the links in the text
• make screenshots

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less