GOshop.pl sklepy internetowe
GOshop | sklepy internetowe
1.02 Varies with device
Aplikacja wspomagająca zarządzanie zamówieniami w sklepach internetowych GOshop przeznaczona dla administratorów sklepów ecommerce

Ułatwia i przyspiesza codzienną pracę przy zamówieniach w sklepie pozwalając na:

- przeglądanie szczegółów zamówień pozycje zamówienia, dane teleadresowe zamawiającego)
- zarządzanie stanami zamówień (zarówno pojedynczo, jak też masowo dla wielu zamówień jednocześnie)
- zarządzanie wieloma sklepami z poziomu jednej aplikacji
- powiadomienia o nowych zamówieniach bezpośrednio na smartphone/tablet


W razie pytań czy problemów z działaniem aplikacji, prosimy o kontakt na adres: pomoc@goshop.pl

Uwaga: dla działania aplikacji potrzebna jest wersja sklepu GOshop ukończona później niż w lipcu 2014 roku.
W przypadku, gdy posiadają Państwo starszą wersję sklepu, prosimy o kontakt

Order management application supporting online stores GOshop intended for administrators ecommerce

Facilitates and accelerates the daily work of the orders in the shop allowing you to:

- View details of orders order items, contact details ordering)
- Inventory management orders (either individually or en masse for multiple orders at the same time)
- Manage multiple stores from a single application
- Notification of new orders directly on the smartphone / tablet


If you have questions or problems with the application, please contact: pomoc@goshop.pl

Note: For the application need version store GOshop completed later than July 2014.
In case you have an older version of the store, please contact us

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.2 and up

...more ...less