Biznes w sieci
IDG Poland S.A.
1.23824 Varies with device
Jeżeli dojrzałeś(aś) już do decyzji o wkroczeniu na ścieżkę kariery w biznesie internetowym, masz ciekawy pomysł na działalność, ale nie orientujesz się, jak postawić pierwszy krok, zajrzyj na karty niniejszego pisma. Tam dowiesz się

- Gdzie i za ile założyć stronę firmy
- Jakie są prawa i obowiązki e-biznesmena
- Jak skutecznie docierać do klientów
- Ile kosztuje prowadzenie e-sklepu
- Jak ograniczyć ryzyko i dobrze się przygotować na ewentualne problemy z e-biznesem
- Jak wypromować firmę w sieci
- W jaki sposób ulepszyć działający sklep

Dwa szkolenia wideo gratis!

E-sklep: budowa, optymalizacja, obsługa klienta

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie
• właściciele sklepów internetowych • specjaliści sprzedaży • menedżerowie • marketerzy • wszyscy zainteresowani prowadzeniem sprzedaży w kanale online

O szkoleniu
Myślisz o założeniu własnego sklepu internetowego, ale nie wiesz jak się za to zabrać? Weź udział w szkoleniu, podczas którego dowiesz się jak skonstruować sklep, który będzie użyteczny dla klienta. Nauczysz się jak opisywać produkty, gdzie i jak pokazywać up-selling, poznasz charakterystykę statystycznych e-klientów, a także stworzysz długotrwałą strategię obsługi e-konsumenta.

Planowanie kampanii reklamowej w internecie

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie
• planerzy offline • osoby współpracujące z planerami online • wszyscy zainteresowani prowadzeniem
kampanii reklamowych w internecie

O szkoleniu
Chcesz sam poprowadzić kampanię w Internecie? Jesteś planner’em offline i chcesz dowiedzieć się czegoś o świecie reklamy online? Jesteś Klientem i nie możesz dogadać się ze swoim Media Planner’em? To szkolenie jest dla Ciebie!

If matured (round) has a decision to embark upon the path of a career in business online, you have an interesting idea for a business, but are not familiar with, as a first step, a look at the cards of this letter. There you will learn

- Where and how much to Start a Business
- What are the rights and obligations of the e-businessman
- How to effectively reach customers
- How much is conducting e-shop
- How to reduce risk and be well prepared for potential problems with e-business
- How to promote your company on the web
- How to improve working conditions

Two training video for free!

E-shop: construction, optimization, customer service

For whom is the training
• owners of online shops • Sales professionals • managers • marketers • all interested in doing online sales channel

The training
Thinking of starting your own online store, but do not know how to go about it? Take part in the training, during which you will learn how to build a store that will be useful to the customer. You will learn how to describe products, where and how to display up-selling, know the statistical characteristics of your customers, and create long-term strategy to support the e-consumer.

Planning an advertising campaign on the web

For whom is the training
• planners offline • people working with online planerami • all interested in doing
advertising campaigns on the Internet

The training
Do you want to run the same campaign on the Internet? You planner'em online and want to learn something about the world of online advertising? You are the customer and you can not get along with your media Planner'em? This training is for you!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less