inFakt Faktury i Księgowość
inFakt.pl
Varies with device Varies with device
inFakt to aplikacja do fakturowania i księgowości stworzona z myślą o przedsiębiorcach, którzy cenią szybkie i nowoczesne rozwiązania. Wystawienie faktury trwa kilka chwil. Do tego łatwy i szybki dostęp do księgowości. Za pomocą aplikacji możesz wykonywać zdjęcia faktur kosztowych i wysyłać je prosto do osobistej księgowej w inFakt.pl.
Aplikacja inFakt zdobyła główną nagrodę w konkursie Mobile Trends Awards 2015 w kategorii "Aplikacja mobilna do użytku dla firm".


Najciekawsze funkcje aplikacji inFakt Faktury i Księgowość

→ Szybkie wystawianie faktur VAT oraz proforma
→ Wysyłanie faktury do klientów e-mailem prosto z aplikacji
→ Automatyczne uzupełnianie danych firmy - wystarczy podać nr NIP
→ Zdjęcia faktur kosztowych i wysyłka bezpośrednio do osobistej księgowej w inFakt (automatyczne wykrywanie rogów dokumentów, korekta zdjęć - kolor / czarno-białe)
→ Dostęp do księgowości (kwoty podatków, składek ZUS, przychodów i kosztów, podsumowanie księgowe)
→ Wygodny monitoring stanu opłat, terminów płatności
→ Opcja szybkiego kontaktu z własną księgową (funkcja dla Klientów Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego)
→ Szybki kontakt z księgowymi Działu Obsługi Klienta
→ Pełna wyszukiwarka
→ Wizytówka firmy
→ Blokada dostępu do aplikacji (Touch ID i PIN)
→ Opcja szybkiego i wygodnego zakupu lub przedłużenia abonamentu Programu do Fakturowania inFakt
→ Pełna integracja z kontem www dostępnym na http://inFakt.pl - wystawione faktury, dodane produkty, klienci, itd.
→ Możliwość rejestracji do inFakt bezpośrednio z aplikacji mobile

Wersja na tablet
→ „Porady Księgowej” - spersonalizowane porady od księgowych inFakt
→ Szybkie wystawianie faktur z ekranu startowego
→ Dodawanie kosztów (funkcja dla Klientów Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego)

inFakt to lider fakturowania online w Polsce. Z naszych usług korzysta już ponad 380 000 firm. Zapraszamy do pobierania aplikacji inFakt, aby fakturować w dowolnym miejscu i czasie! Przetestuj za darmo.

inFakt is an application for invoicing and accounting created for entrepreneurs who value fast and modern solutions. Issuance of invoices takes a few moments. For this quick and easy access to the accounts. Using the application you can take pictures of cost invoices and send them straight to personal accounts in inFakt.pl.
The application inFakt won the first prize in the Mobile Trends Awards 2015 in the category "mobile application to use for companies".


The most interesting features of the application inFakt Invoices and Accounting

→ Fast issuing VAT invoices and proforma
→ send invoices to clients via e-mail directly from the application
→ Auto-complete data - simply enter the ID number
→ Pictures of cost invoices and shipping directly to personal accounts in inFakt (automatic detection of corners documents, correction pictures - color / black and white)
→ Access to accounting (amount of taxes, social security contributions, income and expenses, a summary of Accounting)
→ Easy monitoring of fees, payment terms
→ Option rapid contact with their own book (function for Clients of National Accounting Office)
→ Quick contact with the accountants Customer Service
→ Full Search
→ Business card
→ Restrict access to the application (Touch ID and PIN)
→ fast and comfortable option to purchase or extend the subscription program for invoicing inFakt
→ Full integration with internet account available to http://inFakt.pl - invoices, added products, customers, etc.
→ The ability to register to inFakt directly from the mobile app

Version Tablet
→ "Tips Accountant" - personalized advice from accountants inFakt
→ Quick invoices from the start screen
→ Adding costs (function for Clients of National Accounting Office)

inFakt is the leading online invoicing in Poland. Our services are used by over 380 000 companies. We invite you to download the application inFakt to invoice anywhere, anytime! Free trial.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.2 and up

...more ...less