Polsko Hiszpańska Izba Gospod
Infor IT Sp. z o.o.
1.3 Varies with device
Polsko - Hiszpańska Izba Gospodarcza
Działa od 2000 roku, na rynku polskim i hiszpańskim. Zrzesza blisko 100 firm członkowskich: najważniejszych hiszpańskich inwestorów, firmy polskie działające w Hiszpanii, firmy wieloletnim doświadczeniem i dopiero wchodzące na oba rynki.
Aplikacja PHIG poinformuje Cię o najważniejszych wydarzeniach związanych z polsko – hiszpańskim biznesem i rynkami w Polsce i Hiszpanii:
- spotkaniach biznesowych w Polsce i Hiszpanii,
- konferencjach,
- seminariach,
- targach,
- śniadaniach roboczych z przedstawicielami rządów i władz lokalnych,
- najistotniejszych tematach dotyczących obu rynków.
Izba to praktyczna pomoc dla firm polskich i hiszpańskich w rozwijaniu działalności, nawiązywaniu kontaktów, uzyskiwaniu bieżącej informacji.

Polish - Spanish Chamber of Commerce
Works since 2000, on the Polish and Spanish. It has almost 100 member companies: the most important Spanish investors, Polish companies operating in Spain, the company many years of experience and only entering both markets.
Application PHIG inform you about the most important events related to the Polish - Spanish business and the markets in Poland and Spain:
- Business meetings in Poland and Spain,
- Conferences,
- Seminars,
- The fair,
- Working breakfast with representatives of governments and local authorities,
- The most important topics on the two markets.
The Chamber is a practical aid for Polish and Spanish in the development of business, networking, obtaining current information.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less