SEMS
Infor IT Sp. z o.o.
1.0 Varies with device
Samsung Enterprise Mobility Summit

Samsung Enterprise Mobility Summit to konferencja poświęcona nowym technologiom oraz ich wykorzystaniu w biznesie.

Każda nowa technologia to szansa dla firm, które pierwsze zauważają jej potencjał biznesowy. Tak było w przypadku komputeryzacji i upowszechnienia Internetu. Teraz czas na technologie mobilne.

Popularność smartfonów i tabletów oraz ich możliwości porównywalne z tradycyjnymi laptopami powodują, że coraz częściej zastanawiamy się jak wykorzystać je w biznesie.

Możliwość noszenia w kieszeni komputera oznacza nieograniczone wręcz możliwości komunikacji oraz współpracy. Technologie mobilne rewolucjonizują sprzedaż i marketing, bankowość, logistykę i komunikację, transport i edukację – w każdej dziedzinie gospodarki widać początek poważnych zmian.

Konferencja Samsung Enterprise Mobility Summit odbędzie się 10 kwietnia 2014 roku. Zarejestruj się na stronie www.sems.com.pl, odwiedź nas i dowiedz się co oznacza rozwój technologii mobilnych dla firm i instytucji. Posłuchaj inspirujących przykładów, poznaj liderów biznesu, którzy zrobili pierwszy krok oraz chcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Porozmawiaj z ekspertami technologii oraz analitykami rynku.

Dzięki aplikacji Samsung Enterprise Mobility Summit będziesz na bieżąco mógł sprawdzać aktualności związane z konferencją, agendę wydarzenia, informacje o prelegentach i wiele innych.

Zapraszamy!

Samsung Enterprise Mobility Summit

Samsung Enterprise Mobility Summit is a conference on new technologies and their use in business.

Any new technology is an opportunity for companies who first noticed its business potential. This was the case computerization and usage of the Internet. Now is the time for mobile technologies.

The popularity of smartphones and tablets and their capabilities comparable to traditional laptops make it increasingly wondering how to use them in business.

Can be worn in a pocket computer means unlimited possibilities of communication and cooperation. Mobile technologies are revolutionizing sales and marketing, banking, logistics and communications, transportation and education - in every area of ​​the economy will see the beginning of major changes.

Conference Samsung Enterprise Mobility Summit will be held on April 10, 2014. Sign up at www.sems.com.pl, visit us and find out which is the development of mobile technologies for companies and institutions. Listen to inspirational examples, explore the business leaders who have made the first step and want to share their experiences. Talk with experts of technology and market analysts.

With Samsung Apps Enterprise Mobility Summit will be able to check up to date news related to the conference, agenda events, information on prelegentach and many others.

You are welcome!

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 2.3 and up

...more ...less