Ubezpieczenia
INSIA
1.0.0 Varies with device
Przydatny katalog dla pośredników ubezpieczeniowych, agentów oraz doradców finansowych.
Ważne kontakty do wszystkich Towarzystwach Ubezpieczeniowych masz ciągle pod ręką i w jednym miejscu.
Wyślij w łatwy sposób numer telefonu do klienta do zgłoszenia szkody lub uzyskania informacji ubezpieczeniowej.
Bezpośrednia infolinia dla pośredników ubezpieczeniowych z możliwością przesłania informacji do klientów.

A useful directory for insurance brokers, agents and financial advisors.
Important contacts for all Insurance Institutions have always at hand, and in one place.
Send to easily phone number to the client to report the damage or obtain insurance information.
Direct helpline for insurance intermediaries with the ability to send information to customers.

Content rating: UnratedWarning – content has not yet been rated. Unrated apps may potentially contain content appropriate for mature audiences only.

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less