Aplikacja MAKRO
Makro Cash and Carry Polska S.A.
1.6.0 Varies with device
Najlepsze oferty promocyjne dostępne tylko w aplikacji MAKRO!

Jeśli jesteś Klientem hurtowi MAKRO sprawdź już dziś możliwości BEZPŁATNEJ aplikacji MAKRO, która oferuje szereg wygodnych rozwiązań dla Klientów biznesowych.
Przygotowane funkcjonalności pozwalają na:
• dostęp do wybranych nowości z aktualnej oferty
• sprawdzenie najnowszych gazetek promocyjnych z ofertą alkoholi
• dostęp do specjalnych ofert dostępnych tylko dla jej posiadaczy
• korzystanie z Wirtualnej karty Klienta, zamiast tradycyjnej wersji plastikowej
• korzystanie z funkcjonalności listy zakupowej, co pozwala na przygotowanie się do zakupów w hali MAKRO w dowolnym miejscu i czasie
• znalezienie najbliższej hali MAKRO w okolicy, sprawdzenie godziny otwarcia i danych kontaktowe oraz wyznaczenie trasy dojazdu.

Wszystkie najnowsze akcje promocyjne i znacznie więcej są od dziś w zasięgu Twojego telefonu.

Masz pomysły na ulepszenie aplikacji MAKRO lub inne ważne uwagi do jej funkcjonalności? Pobierz aplikację i przekaż je nam.

Uwaga: do prawidłowego działania aplikacja wykorzystuje łącze internetowe do aktualizacji danych.

The best promotional offers only available in the application MACRO!

If you are a wholesale customer MACRO Check them out today the possibility of FREE application MACRO, which offers a range of convenient solutions for business customers.
Prepared features allow for:
• Access to selected news from the current offer
• checking the latest bulletins promotional offer alcohol
• Access to special offers available only to the holders of
• the use of the virtual card customer, instead of the traditional plastic version
• use of the functionality of the purchasing list, allowing you to prepare for purchases in MAKRO anywhere, anytime
• find the nearest MAKRO in the area, check opening hours and contact information, and get directions.

All the latest promotions and much more are now within your phone.

Do you have suggestions for improving the application MACRO or other important due to its functionality? Download the app and give them to us.

Note: for proper operation of the application uses speed Internet updates.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.1 and up

...more ...less