LINK4 kalkulator ubezpieczeń
LINK4 TU S.A.
1.01 Varies with device
LINK4 kalkulator ubezpieczeń to bezpłatna aplikacja umożliwiająca szybkie wyliczenie składki na ubezpieczenie samochodu. Wystarczy zeskanować dowód rejestracyjny samochodu, aby poznać cenę polisy. Każdy zainteresowany zakupem ubezpieczenia ma możliwość zamówienia bezpłatnej rozmowy z Doradcą LINK4, który sfinalizuje umowę.

Dodatkowo aplikacja umożliwia:
- zapoznanie się z ofertą i zakup ubezpieczenia turystycznego,
- zamówienie bezpłatnej rozmowy w celu poznania oferty ubezpieczenia nieruchomości,
- szybki kontakt telefoniczny z Doradcą LINK4,
- szybki dostęp do informacji: jak postępować w razie wypadku drogowego oraz jak udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Zapraszamy!

LINK4 insurance calculator is a free application that lets you quickly calculate car insurance premiums. Just scan vehicle registration, to know the price of the policy. Anyone interested in purchasing insurance can order a free conversation with the advisor LINK4, which will finalize the contract.
 
Additionally, the application allows:
- To familiarize with the offer and purchase travel insurance,
- Order a free talk to learn about the offer property insurance,
- Quick call Advisor LINK4,
- Fast access to information: what to do in case of an accident and how to give first aid to the injured.
 
Welcome!

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less