eBKF
BKF Car Wash
1.0 Varies with device
Zarządzanie procesami produkcji, wsparcie dla działu sprzedaży oraz serwisu. Integracja z platformą Google. Bezprzewodowe monitorowanie procesów produkcji. Monitorowanie czasu pracy, wydajności oraz zużycia mediów. Oprogramowanie dostępne z dowolnego miejsca na świecie, wystarczy tylko przeglądarka internetowa. Dane przechowywane są w infrastrukturze serwerowej, która zapewnia bezpieczeństwo i kopie zapasowe produktu.

Management of production processes, support for sales and service. Integration with the Google platform. Wireless monitoring of production processes. Monitoring working hours, productivity and media consumption. The software is available from anywhere in the world, you only need a web browser. The data are stored in a server infrastructure that provides security and backups product.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0.3 and up

...more ...less