FormatIQ
DroidDroid
2.6 Varies with device
Aplikacja FormatIQ umożliwia swoim użytkownikom kompleksowy przegląd produktów firmy FormatIQ oraz możliwość ich zakupu. Ułatwia kontakt z siedzibą oraz z dobrymi fachowcami, którzy współpracują z firmą. Dzięki czytnikowi kodów QR oraz Barcode z łatwością można odnaleźć produkt w bazie oraz wyświetlić informacje na jego temat.
Firma FORMATIQ jest polskim producentem i dystrybutorem chemii budowlanej oraz oficjalnym partnerem niemieckiej firmy KORODUR i słoweńskiej firmy KEMA. Oferujemy systemy posadzek przemysłowych i dekoracyjnych oraz mineralne systemy do hydroizolacji oraz szybkich napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych i żelbetowych. Nasza propozycja w pełni spełnia potrzeby firm specjalistycznych działających w tych branżach. Naszą dzialalność prowadzimy też poza granicami Polski – na terenie Rosji i Czech

FormatIQ application enables its users a comprehensive overview FormatIQ products and their ability to purchase. Facilitates contact with the seat, and with good professionals who work with the company. Thanks to the reader and QR Barcode easily find the product in the database and display information about it.
FORMATIQ company is a Polish manufacturer and distributor of construction chemicals and official partner of the German company KORODUR and Slovenian KEMA. We offer systems for industrial and decorative flooring and waterproofing systems for mineral and quick repairs and re-profiling of concrete and reinforced concrete. Our proposal fully meets the needs of specialist companies operating in these sectors. Our activities include also outside Polish borders - in Russia and the Czech Republic

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less