Infopole
Syngenta Polska
1.1.0 Varies with device
Od 2005 roku Syngenta oferuje producentom rolnym swój specjalistyczny serwis monitoringu występowania agrofagów. System działa w oparciu o kilkadziesiąt punktów zlokalizowanych na terenie całej Polski. W punktach tych przez cały okres wegetacji, co tydzień dokonywana jest szczegółowa analiza pól pod kątem nasilenia występowania agrofagów. W oparciu o zebrane informacje, z każdej lokalizacji opracowywane są cotygodniowe komunikaty Infopole.


Komunikat INFOPOLE


- dostarcza informacji o aktualnym nasileniu występowania agrofagów i stopniu zagrożenia upraw

- przypomina o konieczności wykonania zabiegu oraz zwalczaniu agrofagów w przypadku przekroczenia ekonomicznego progu nasilenia ich występowania

- pomaga wybrać optymalny termin wykonania zabiegu

- sugeruje optymalny dobór preparatu oraz jego dawkę w celu uzyskania wysokiej skuteczności zabiegu uwzględnia aktualne fazy rozwojowe upraw w wybranych lokalizacjach


Aktualne komunikaty Infopole pojawiają się regularnie co tydzień, przez cały okres wegetacji podstawowych upraw.

Since 2005, Syngenta offers agricultural producers its specialized service monitoring the occurrence of pests. The system is based on dozens of points located throughout the Polish. At these points throughout the growing season, every week made a detailed analysis of the field in terms of the severity of the occurrence of pests. Based on the information gathered from each location are compiled weekly messages Infopol.


Message Infopol


- Provides information about the current severity of your pest and crop hazard

- Reiterates the need to perform the surgery and combating pests in case the economic threshold of severity of their occurrence

- Helps you choose your preferred time of application

- Suggests the preparation and the optimal selection of the dose in order to obtain high efficiency of the treatment phase takes into account current crop development at selected locations


Press Releases Infopol appear regularly every week throughout the growing season of basic crops.

Content rating: Everyone

Requires OS: 2.3.3 and up

...more ...less