Jeden Numer
T-Mobile Polska S.A.
1.0.4 1.9mb
Aplikacja przeznaczona jest dla użytkowników usługi Jeden Numer (VPABX)

Dzięki aplikacji w prosty sposób przekierujesz połączenie do innego pracownika oraz będziesz mógł samodzielnie zarządzać prezentacją swojego numeru przy połączeniach wychodzących. Zobacz, jakie to proste!

Główne funkcje aplikacji:
- możliwość zarządzania prezentacją numeru przy połączeniach wychodzących
- widok numeru głównego usługi jeden Numer, przez który połączenie zostało skierowane na Twój numer
- transfer połączeń pomiędzy pracownikami
- status użytkowników

Jeżeli Twoja firma nie posiada jeszcze usługi Jeden Numer, skontaktuj się ze swoim Doradcą Biznesowym lub odwiedź najbliższy salon T-Mobile.
Aplikacja działa na systemie Android od wersji 2.2

Korzystanie z aplikacji jest bezpłatne.
Jedynie rejestracja aplikacji po jej zainstalowaniu wymaga użycia mobilnej transmisji danych.

The application is designed for users of services Single Number (VPABX)

With this application an easy way to redirect the call to another employee and will be able to independently manage the presentation of your number for outgoing calls. See how simple it is!

The main functions of the application:
- The ability to manage the presentation of a number in outgoing calls
- View one main number service number through which the call was directed to your phone
- Transfer calls between employees
- The status of users

If your company does not already have one number services, contact your business advisor or visit your nearest T-Mobile's living room.
The app works on Android since version 2.2

Using the app is free.
Only registration applications after installation requires the use of mobile data.

Content rating: Everyone

Requires OS: 4.0 and up

...more ...less